Binance Staking triển khai chương trình Siêu phần thưởng cho KNC, KAVA và ONE với APY lên đến 31.49%

Binance
2020-11-05 16:22
Xin chào các Binancian,
Binance Staking đã triển khai đợt thứ hai của chương trình "Siêu phần thưởng", hãy staking KNC, KAVA và ONE của bạn từ 09:00 PM ngày 05/11/2020 (giờ Việt Nam) để có cơ hội nhận APY lên đến 31.49%.
  • Định dạng Staking Cố định: Theo cơ sở đến trước thì được trước.
  • Thời gian tính lãi: từ 07:00 AM (giờ Việt Nam) của ngày sau khi staking cố định được xác nhận cho đến hết thời gian khóa tương ứng của sản phẩm.
  • Thời điểm trả lãi: Ngay sau khi sản phẩm đáo hạn.
Các sản phẩm được hỗ trợ (Staking Cố định Tức thì)
Tài sản Kỹ thuật số
Kỳ hạn
Giới hạn Staking cố định tối đa cho mỗi cá nhân
Lãi suất tiêu chuẩn tính theo năm
Giới hạn Staking Cố định tối thiểu
KNC
90 ngày
20.000 KNC
20.12%
100 KNC
KNC
60 ngày
50.000 KNC
13.79%
100 KNC
KNC
30 ngày
50.000 KNC
9.49%
100 KNC
KAVA
90 ngày
20.000 KAVA
15.79%
50 KAVA
KAVA
60 ngày
50.000 KAVA
11.22%
50 KAVA
KAVA
30 ngày
50.000 KAVA
8.97%
50 KAVA
ONE
90 ngày
200.000 ONE
31.49%
10.000 ONE
ONE
60 ngày
500.000 ONE
21.94%
10.000 ONE
ONE
30 ngày
500.000 ONE
16.45%
10.000 ONE
Lưu ý:
  • Người dùng có thể xem sản phẩm staking bị khóa tại Ví tiền > Savings > Staking Cố định.
  • Người dùng đã và đang tham gia sản phẩm tiết kiệm cố định sẽ tự động được điều chỉnh lên mức lãi suất cao hơn của hoạt động này.
  • Thời gian mở khóa cho các sản phẩm staking cố định: 1 ngày.
  • FAQ về Staking Cố định.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
05/11/2020
Binance - Giao dịch tiền mã hoá - Mua bán Bitcoin BTC, Ethereum ETH, Tether USDT :
Kết nối với chúng tôi: