Hoạt động Black Friday của Binance đã kết thúc

Binance
2020-12-08 08:52
Xin chào các Binancian,
Hoạt động Black Friday của Binance đã chính thức kết thúc. Phần thưởng 50.000 USD tiền BTC đã được phân bổ vào tài khoản của những người chiến thắng. Người dùng có thể xác nhận nhận phần thưởng tại trang "Lịch sử Phân bổ" của mục Ví tiền.
Lưu ý:
  • Binance đã liên hệ với những người chiến thắng đủ điều kiện mua 1.000 USD tiền BTC với mức chiết khấu 50% hoặc 20% bằng BNB qua email.
  • Binance sẽ khấu trừ số lượng BNB tương ứng trong tài khoản spot Binance của người chiến thắng trước 08:00 ngày 08/12/2020 (UTC), Vui lòng đảm bảo rằng bạn có đủ BNB trong tài khoản spot của mình. Nếu người dùng không nạp đủ BNB trước thời hạn khấu trừ, phần thưởng theo mặc định sẽ bị hủy.
  • Binance sẽ phân bổ phần thưởng BTC vào ngày 12/12/2020 (UTC), người dùng có thể xác nhận việc nhận phần thưởng thông qua trang “Lịch sử phân bổ” trong trang Ví tiền.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
07/12/2020
Binance - Giao dịch tiền mã hoá - Mua bán Bitcoin BTC, Ethereum ETH, Tether USDT :
Kết nối với chúng tôi: