Binance kết thúc 8 hoạt động: FRONT, LIT, FIL, DUSK, INJ, Các cuộc thi giao dịch trên Liquid Swap, cũng như Chương trình ưu đãi VITE và Chương trình ưu đãi Quỹ dùng thử Savings

Binance
2021-05-05 03:05
Thân gửi các Binancian,
Các chương trình ưu đãi sau đây hiện đã kết thúc:
  • Cuộc thi giao dịch FRONT
  • Cuộc thi giao dịch LIT
  • Cuộc thi giao dịch FIL
  • Cuộc thi giao dịch DUSK
  • Cuộc thi giao dịch INJ
  • Cuộc thi giao dịch Liquid Swap
  • Chương trình ưu đãi VITE
  • Chương trình ưu đãi Quỹ dùng thử Savings
Tất cả phần thưởng đều đã được chuyển đến tài khoản của những người chiến thắng.
  • Để nhận phần thưởng trong Cuộc thi giao dịch FRONT, LIT, FIL, DUSK, INJ và Liquid Swap , cũng như Chương trình ưu đãi VITE, người dùng sẽ đăng nhập và nhận voucher của mình qua Tài khoản > Trung tâm Phần thưởng. Thời gian hiệu lực của voucher tiền mặt là 14 ngày kể từ thời điểm phân bổ.
  • Để nhận phần thưởng trong Chương trình ưu đãi Quỹ dùng thử Savings, người dùng sẽ đăng nhập và nhận voucher của mình qua Tài khoản > Trung tâm phần thưởng. Thời hạn hiệu lực của voucher tiền mặt là 7 ngày kể từ thời điểm phân bổ.
Liên kết gốc của các cuộc thi:
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ nỗ lực hết sức để chọn ra những đồng coin chất lượng cao nhất, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
30/04/2021
Giao dịch tại mọi thời điểm với ứng dụng tiền mã hoá phiên bản di động của Binance
Theo dõi chúng tôi trên
Telegram: https://t.me/binanceexchange
Twitter: https://twitter.com/binance
Facebook: https://www.facebook.com/binance
Instagram: https://www.instagram.com/binance
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.