Cuộc thi Giao dịch COS - Giải thưởng trị giá 100.000 USD đang chờ người chiến thắng!

Binance
2021-05-07 11:38
Thời gian diễn ra cuộc thi: từ 07:00 AM ngày 08/05/2021 đến 06:59 AM ngày 15/05/2021 (Giờ Việt Nam)
Hoạt động A: Phần thưởng dành riêng cho Người dùng mới, trị giá 10.000 USD bằng COS!
Tất cả người dùng đăng ký tài khoản Binance trong thời gian diễn ra cuộc thi và đạt khối lượng giao dịch từ 15.000 COS trở lên (bao gồm cả mua lẫn bán) đối với tất cả cặp giao dịch COS sẽ cùng chia nhau phần thưởng 10.000 USD bằng token COS.
Hoạt động B: Cuộc thi Giao dịch COS - 65.000 COS đang chờ người chiến thắng!
Top 20 người dùng được xếp hạng theo khối lượng giao dịch (bao gồm cả mua lẫn bán) đối với bất kỳ cặp giao dịch COS nào sẽ cùng chia sẻ phần thưởng 65.000 USD bằng COS. Phần thưởng sẽ được phân chia dựa trên khối lượng giao dịch của mỗi người dùng so với tổng khối lượng giao dịch của những người dùng hợp lệ trong thời gian diễn ra cuộc thi.
Cách tính Phần thưởng:
Phần thưởng cho mỗi người dùng đủ điều kiện = (Tổng khối lượng giao dịch của mỗi người dùng / Tổng khối lượng giao dịch của 20 người dùng) * 65.000 USD dưới bằng COS.
Hoạt động C: Giao dịch COS để tham gia Rút thăm May mắn và trúng thưởng 500 USD dưới dạng token COS
Tất cả người dùng có tổng khối lượng giao dịch (bao gồm cả mua lẫn bán) từ 400.000 COS trở lên với bất kỳ cặp giao dịch COS nào trong thời gian diễn ra cuộc thi sẽ đủ điều kiện để rút thăm may mắn, trong đó chọn ra 50 người chiến thắng giành được 500 USD dưới dạng token COS mỗi người.
Ưu đãi Margin Bổ sung:
 • Miễn lãi vay COS cho các cặp giao dịch margin.
 • Khối lượng giao dịch thực hiện thông qua chế độ margin sẽ được tính hệ số nhân là 3.
 • Tất cả người dùng khi vay tiền COS trên Binance Margin còn được hưởng ưu đãi giới hạn vay ở mức VIP+1.
Điều khoản và Điều kiện:
 • Nếu bạn chưa có tài khoản Binance, hãy nhấn vào đây để nhận ưu đãi giảm 10% phí giao dịch. Ưu đãi giảm 10% phí giao dịch sẽ còn hiệu lực cho đến khi chương trình giới thiệu của Binance hết hạn. Ưu đãi giảm 10% phí giao dịch futures chia sẻ bởi người giới thiệu sẽ hết hiệu lực sau 30 ngày kể từ thời điểm kích hoạt tài khoản Futures.
 • Các cặp giao dịch COS: COS/USDT, COS/BNB, COS/BTC.
 • Binance sẽ sử dụng trung bình giá trị đóng cửa giao dịch vào lúc 11:59:59 PM (UTC) của cặp giao dịch COS/USDT trong thời gian diễn ra cuộc thi để tính tỷ giá COS/USDT phục vụ phân bổ phần thưởng.
 • Quy tắc rút thăm may mắn của Hoạt động C tuân theo Quy tắc rút thăm may mắn căn cứ trên Giá trị băm Binance Chain.
 • Người tham gia giành được phần thưởng ở Hoạt động A hay B sẽ không được nhận phần thưởng của Hoạt động C.
 • Phần thưởng sẽ được phân bổ trong vòng 2 tuần sau khi cuộc thi kết thúc. Người dùng sẽ có thể đăng nhập và đổi voucher của mình tại Tài khoản > Trung tâm Phần thưởng.
 • Thời gian hiệu lực của voucher tiền mặt là 14 ngày kể từ thời điểm phân bổ. Hướng dẫn cách đổi Voucher Tiền mặt.
 • Khối lượng giao dịch của tài khoản phụ và tài khoản margin sẽ được cộng chung với khối lượng giao dịch của tài khoản chính ở thời điểm tính toán sau cùng. Mỗi tài khoản phụ sẽ không được xem là tài khoản độc lập khi tham gia hoạt động này.
 • Khối lượng giao dịch bao gồm cả mua lẫn bán, không tính giao dịch wash trade, trên tất cả các cặp giao dịch spot và margin của COS.
 • Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là giao dịch rửa trôi hoặc đăng ký tài khoản ồ ạt trái phép, có dấu hiệu tự giao dịch với bản thân hoặc thao túng thị trường.
 • Binance bảo lưu quyền được tuỳ ý hủy bỏ hoặc chỉnh sửa Hoạt động và Quy định của hoạt động này.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ nỗ lực hết sức để chọn ra những đồng coin chất lượng cao nhất, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.