Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Cuộc thi Giao dịch COS - Giải thưởng trị giá 100.000 USD đang chờ người chiến thắng!Giao dịch Hợp đồng Tương lai Binance để nhận cơ hội chiến thắng NFT Binance phiên bản giới hạn!Giao dịch CKB để Sưu tập Galaxy Permit & Nhận thưởng từ khoản chia sẻ 50.000 USD bằng CKB!Cuộc thi Giao dịch Liquid Swap “DeFi Season” - Cơ hội chiến thắng phần chia sẻ trong tổng giải thưởng trị giá 30.000 BUSDTham gia giao dịch RIF và nhận cơ hội thưởng lên đến 50.000 USD bằng Token RIF!Cuộc thi Giao dịch CDT - Giải thưởng trị giá 50.000 USD đang chờ người chiến thắng!Cuộc thi Giao dịch ALICE - Giải thưởng 50.000 USD bằng ALICE đang chờ người chiến thắng!Cuộc thi Giao dịch Liquid Swap - Cơ hội chiến thắng phần chia sẻ trong tổng giải thưởng trị giá 30.000 BUSD Giao dịch DOGE để Mở khoá Meme & Chiến thắng cơ hội nhận thưởng lên đến 100.000 USD bằng DOGE!Giao dịch RAMP & cơ hội nhận thưởng siêu hấp dẫn: khối thưởng trị giá lên đến 250.000 USD!Ưu đãi khi giao dịch INJ: Cơ hội nhận thưởng hấp dẫn 50.000 USD bằng INJ!Giao dịch FIL để có cơ hội nhận thưởng lên đến 100.000 đô la bằng FIL! Cuộc thi Giao dịch DUSK - Giải thưởng trị giá 100.000 USD bằng DUSK đang chờ người chiến thắng!Hoạt động khuyến mãi VITE - Cơ hội chiến thắng phần thưởng chia sẻ từ khối 50.000 USD bằng VITECuộc thi Giao dịch LIT - Giải thưởng 50.000 USD dưới dạng LIT đang chờ người chiến thắng!