Cập nhật Cross Collateral của Binance Futures

Binance
2020-12-18 14:05
Xin chào các Binancian,
Binance Futures sẽ thực hiện những điều chỉnh sau đối với Cross Collateral vào lúc 10:30 PM ngày 17/12/2020 (giờ Việt Nam). Vui lòng tham khảo trang cho Lãi suất Cross Collateral để biết thêm chi tiết cơ cấu mức VIP.
  • Đối với cross collateral của EUR, BTC, ETH và BUSD, mức lãi suất cơ bản hàng ngày ( VIP 0) đã được tăng lên thành 0.16%;
  • Đối với cross collateral BTC, giới hạn vay đã được cập nhật theo mức VIP, và Thời gian ân hạn đã được giảm từ 7 ngày xuống còn 3 ngày.
Lưu ý
  • Thay đổi này chỉ áp dụng cho các khoản vay thực hiện sau 22:30 AM ngày 17/12/2020 (giờ Việt Nam). Thay đổi này không áp dụng cho các khoản vay được thực hiện trước đó.
  • Đối với các khoản vay mới, lãi suất chỉ được tính khi người dùng không trả nợ token sau thời gian ân hạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Cách để trả lãi vay nợ.
Cảnh báo rủi ro:
Binance sử dụng Tỷ lệ Khoản vay trên Giá trị (LTV) để tính toán mức độ rủi ro của Cross Collateral. Xin lưu ý rằng trong trường hợp giá biến động mạnh, tài sản thế chấp của bạn sẽ được thanh lý nếu tỷ lệ LTV đạt đến một ngưỡng nhất định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Khoản vay trên Giá trị (LTV).
Bạn nên chủ động theo dõi tỷ lệ LTV của các tài sản thế chấp của mình và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bao gồm nhưng không giới hạn:
  • Điều chỉnh LTV xuống mức thấp hơn bằng cách thêm tài sản thế chấp bổ sung vào tài khoản của bạn
  • Bật chức năng tự động nạp tiền bằng cách sử dụng các tài sản có sẵn trong ví spot của bạn để thêm tài sản thế chấp tài khoản của bạn
Binance sử dụng nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để gửi thông báo gọi ký quỹ cho người dùng nếu tỷ lệ LTV giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định. Có thể có những trường hợp người dùng không nhận được thông báo đúng hạn do mạng chậm trễ, lỗi hệ thống máy tính và các trường hợp bất khả kháng khác. Binance sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng tính năng này. Vui lòng cân nhắc cẩn thận trước khi sử dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
17/12/2020
Binance - Giao dịch tiền mã hoá - Mua bán Bitcoin BTC, Ethereum ETH, Tether USDT :
Kết nối với chúng tôi: