Các cập nhật mới cho Giới hạn Rút tiền Hằng ngày

Binance
2021-07-28 02:46
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Giới hạn rút hàng ngày sẽ được điều chỉnh thành 0,06 BTC cho các tài khoản đã thực hiện Xác minh Tài khoản Cơ bản. Thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức đối với các tài khoản mới đăng ký và sẽ được áp dụng cho những người dùng hiện có trong giai đoạn từ 07:00 ngày 04/08/2021 và hoàn tất trước 07:00 ngày 23/07/2021 (Giờ Việt Nam). 
Xin hoàn tất xác minh danh tính để tăng giới hạn rút hàng ngày của bạn lên tới 100 BTC.
Lưu ý: Giới hạn rút sẽ được làm mới theo khung 24 giờ.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ nỗ lực hết sức để chọn ra những đồng tiền mã hoá chất lượng cao nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn. 
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
27/07/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Instagram: https://www.instagram.com/binance Lưu ý: Thông báo này vừa được cập nhật vào ngày 21 tháng 9 năm 2021.
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.