Binance thêm các cặp giao dịch ADA/RUB, ENJ/BRL, ENJ/EUR, MATIC/EUR & NEO/TRY

Binance
2021-03-22 08:51
Thân gửi các Binancian,
Binance sẽ mở giao dịch cho các cặp ADA/RUB, ENJ/BRL, ENJ/EUR, MATIC/EUR và NEO/TRY vào lúc 15:00 ngày 19/03/2021 (giờ Việt Nam).
Xin lưu ý: RUB, BRL, EUR và TRY là các đồng tiền pháp định và không đại diện cho bất kỳ loại tiền kỹ thuật số nào khác.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ nỗ lực hết sức để chọn ra những đồng coin chất lượng cao nhất, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
19/03/2021
Giao dịch tại mọi thời điểm với ứng dụng tiền mã hoá phiên bản di động của Binance
Theo dõi chúng tôi trên