Binance Futures sẽ triển khai Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu Chỉ số Tổng hợp DOTECO (Polkadot Ecosystem) với đòn bẩy lên đến 20x
Binance
2021-01-23 08:53
Xin chào các Binancian,
Binance Futures sẽ bắt đầu hỗ trợ hợp đồng vĩnh cửu chỉ số tổng hợp DOTECO (Polkadot Ecosystem). Giao dịch sẽ được mở từ 14:00 PM ngày 20/01/2021 (Giờ Việt Nam). Hợp đồng tương lai vĩnh cửu chỉ số tổng hợp DOTECO là một hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT và sử dụng USDT làm tài sản thế chấp. Người dùng sẽ có thể sử dụng đòn bẩy từ 1-20x.
Xin lưu ý: "DOTECO" là ký hiệu được sử dụng để đại diện cho “Polkadot Ecosystem” chứ không là ký hiệu để đại diện cho token riêng lẻ.
Về Chỉ số Tổng hợp DOTECO
Tài sản cơ sở của Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu Chỉ số Tổng hợp DOTECO là một khối các token của Polkadot Ecosystem (DOTECO) đã được niêm yết trên Binance. Giá chỉ số được tính dựa trên trọng số trung bình giá thời gian thực của các token trên Binance. Chỉ số Tổng hợp DOTECO sẽ được tính bằng USDT.
Chỉ số này được tạo ra cho các protocol của Polkadot Ecosystem: Dock (DOCK), Reef Finance (REEF), Akropolis (AKRO) và Kusama (KSM)
Thông tin thêm:
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Futures là một hoạt động cực kỳ rủi ro, với tiềm năng cho cả lợi nhuận lớn và gây tổn thất đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ sẽ không phản ánh lợi nhuận của tương lai. Trong trường hợp giá biến động mạnh, có khả năng tất cả số dư ký quỹ của bạn sẽ bị thanh lý. Thông tin cung cấp ở đây không nên được xem là lời khuyên tài chính hay lời khuyên đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng các chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng futures.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
19/01/2021
Binance - Giao dịch tiền mã hoá - Mua bán Bitcoin BTC, Ethereum ETH, Tether USDT :
Kết nối với chúng tôi: