Binance hỗ trợ Sự kiện Hoán đổi Hợp đồng Thông minh của Fetch.ai (FET)

Binance
2020-10-14 14:11
Xin chào các Binancian,
Binance sẽ hỗ trợ đợt nâng cấp/hoán đổi hợp đồng thông minh của Fetch.ai (FET) và xử lý tất cả các yêu cầu kỹ thuật thay cho người dùng FET trên Binance. Hoạt động nạp và rút FET sẽ bị tạm dừng từ 07:00 AM ngày 14/10/2020 (giờ Việt Nam), vào lúc đó chúng tôi sẽ bắt đầu hoán đổi token. Hoạt động giao dịch FET sẽ không bị ảnh hưởng trong thời gian nâng cấp.
Lưu ý:
  • Hãy đảm bảo bạn dành ra đủ thời gian để khoản nạp FET của bạn được xử lý đầy đủ trước những thời điểm trên. Nếu bạn nạp tiền sau mốc thời gian này, token sẽ không được ghi nhận vào tài khoản của bạn.
  • Một khi nâng cấp hợp đồng thông minh được hoàn tất, chúng tôi sẽ nối lại chức năng nạp và rút cho FET.
  • Địa chỉ hợp đồng thông minh mới của FET: 0xaea46A60368A7bD060eec7DF8CBa43b7EF41Ad85
Để biết thêm thông tin từ đội ngũ Fetch.ai, vui lòng tham khảo Thông báo Hoán đổi Token $FET.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
13/10/2020
Binance - Giao dịch tiền mã hoá - Mua bán Bitcoin BTC, Ethereum ETH, Tether USDT :
Kết nối với chúng tôi: