Binance Futures sẽ triển khai Hợp đồng Tương lai Không kỳ hạn NKN ký quỹ bằng USDT với đòn bẩy lên đến 25X

Binance
2021-04-09 17:43
Thân gửi các Binancian,
Binance Futures sẽ triển khai Hợp đồng Tương lai Không kỳ hạn NKN ký quỹ bằng USDT với đòn bẩy lên đến 25X vào lúc 14:00 ngày 09/04/2021 (Giờ Việt Nam).
Xin lưu ý: Hợp đồng tương lai không kỳ hạn NKN là các hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT và sử dụng USDT làm tài sản thế chấp. Người dùng sẽ được chọn đòn bẩy từ 1-25x.
Thông tin thêm:
Binance Futures sẽ tăng mức đòn bẩy tối đa cho các Hợp đồng không kỳ hạn DENT, CELR, HOT, MTL, OGN và BTT ký quỹ bằng USDT từ 25X lên đến 50X vào lúc 11:00 ngày 09/04/2021 (Giờ Việt Nam), với mức ký quỹ và đòn bẩy được quy định như bảng dưới. Các vị thế đã lập trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
Hợp đồng DENT, CELR, HOT, MTL, OGN và BTT không kỳ hạn ký quỹ bằng USDT 50x
Vị thế (Giá trị danh nghĩa USDT)
Đòn bẩy
Margin duy trì
Margin ban đầu
0 <Vị thế ≤ 5.000
21-50x
1,00%
2,00%
5.000 <Vị thế ≤ 25.000
11-20x
2,50%
5,00%
25.000 < Vị thế ≤ 100.000
6-10x
5,00%
10,00%
100.000 <Vị thế ≤ 250.000
3-5x
10,00%
20,00%
250,000 < Vị thế ≤ 1.000.000
2x
12,50%
50,00%
Vị thế > 1.000.000
1x
50,00%
100,00%
Bên cạnh đó, Binance Futures đã bắt đầu cập nhật định kỳ Ký quỹ Duy trì cho Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng Coin. Việc điều chỉnh dự kiến sẽ được hoàn thành trong 10 tuần tới. Thời gian triển khai cho tuần tới là vào 16:00 ngày 13/04/2021 (Giờ Việt Nam) và 16:00 ngày 15/04/2021 (Giờ Việt Nam). Để tránh bị thanh lý, vui lòng thêm tiền ký quỹ vào tài khoản Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng Coin hoặc giảm vị thế của bạn.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Futures là một hoạt động cực kỳ rủi ro, với tiềm năng cho cả lợi nhuận lớn và gây tổn thất đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ sẽ không phản ánh lợi nhuận của tương lai. Trong trường hợp giá biến động mạnh, có khả năng tất cả số dư ký quỹ của bạn sẽ bị thanh lý. Thông tin cung cấp ở đây không nên được xem là lời khuyên tài chính hay lời khuyên đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng các chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng futures.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
09/04/2021
Giao dịch tại mọi thời điểm với ứng dụng tiền mã hoá phiên bản di động của Binance
Theo dõi chúng tôi trên
Telegram: https://t.me/binanceexchange
Twitter: https://twitter.com/binance
Facebook: https://www.facebook.com/binance
Instagram: https://www.instagram.com/binance
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.