Hiện có thể mua BETH, SNM, SSV & STG qua thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, và RIF trên chức năng Mua định kỳ

Binance
2022-09-12 02:49
Thân gửi Cộng đồng Binance, 
Giới thiệu các bài niêm yết tiền pháp định-token mới trên Binance qua bài viết Mua tiền mã hóa bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ.
Người dùng hiện có thể mua BETH, SNM, SSV và STG bằng các loại tiền pháp định phổ biến qua thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ.
Các loại tiền pháp định mới có thể được dùng để mua BETH, SNM, SSV và STG: 
  • AUD, BGN, BRL, EUR, GBP, PLN, RUB, TRY, UAH
Người dùng hiện có thể sử dụng chức năng Mua định kỳ để mua RIF bằng các loại tiền pháp định chính.
Các loại tiền pháp định mới có thể dùng cho chức năng mua định kỳ RIF:
  • EUR
Hướng dẫn để bắt đầu:
Lưu ý: Những tính năng này được cung cấp trên Binance thông qua dịch vụ của đối tác - bên thứ ba mà Binance hợp tác tùy theo từng thời điểm và không phải do Binance trực tiếp cung cấp. Điều quan trọng cần lưu ý là giao dịch được thực hiện trong nước, không phải chuyển tiền ra nước ngoài. Vui lòng tham khảo hướng dẫn của chúng tôi để biết thêm thông tin.
Chỉ dành cho thị trường Brazil: Người dùng Binance thanh toán bằng Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ sẽ bị tính thuế IOF với mọi giao dịch thẻ trên Binance.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
09/09/2022
Theo dõi chúng tôi trên
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể đi xuống hoặc tăng lên và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Bạn không nên đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể bị mất và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan.  Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, vui lòng xem xét kinh nghiệm, mục tiêu khi mua của bạn và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập, nếu cần. Bạn có trách nhiệm xác định chắc chắn liệu bạn có được phép sử dụng các dịch vụ của Binance hay không dựa trên hoàn cảnh cá nhân của bạn. Đây không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy đọc Điều khoản Sử dụngCảnh báo Rủi ro của chúng tôi.