Tham gia giao dịch RIF và nhận cơ hội thưởng lên đến 50.000 USD bằng Token RIF!

Binance
2021-04-28 12:07
Thời gian diễn ra cuộc thi: từ 07:00 AM ngày 29/04/2021 đến 06:59 AM ngày 06/05/2021 (giờ Việt Nam)
Hoạt động A: Phần thưởng dành riêng cho NGƯỜI DÙNG MỚI trị giá 5.000 USD dưới dạng RIF
Mọi người dùng đăng ký tài khoản Binance trong thời gian diễn ra cuộc thi và đạt khối lượng giao dịch từ 1.000 RIF trở lên (bao gồm cả mua lẫn bán) đối với tất cả cặp giao dịch RIF sẽ được cùng chia sẻ phần thưởng 5.000 USD bằng token RIF.
Hoạt động B: Giao dịch RIF và Nhận thưởng lên đến 45.000 USD dưới dạng token RIF!
Đạt khối lượng giao dịch tối thiểu (bao gồm cả mua và bán) với 2.000 RIF trong thời gian diễn ra cuộc thi và đạt điều kiện để nhận chia sẻ từ khối thưởng. Tổng giải thưởng sẽ có thể tăng lên tương ứng với tổng khối lượng giao dịch của tất cả người dùng đủ điều kiện. Người tham gia càng nhiều, tổng thưởng càng cao. Tổng thưởng tối đa của giải là 45.000 USD bằng token RIF.
Khối lượng giao dịch của người dùng đủ điều kiện (RIF)
180.000.000
200.000.000
Tổng giải thưởng (tính theo RIF)
30.000 USD
45.000 USD
Cách tính Phần thưởng:
Phần thưởng RIF cho mỗi người dùng đủ điều kiện = (Tổng khối lượng giao dịch của mỗi người dùng đủ điều kiện / Tổng khối lượng giao dịch của tất cả người dùng đủ điều kiện) * Tổng giải thưởng tối đa đạt được.
Điều khoản và Điều kiện:
  • Nếu bạn chưa có tài khoản Binance, hãy nhấn vào đây để nhận ưu đãi giảm 10% phí giao dịch. Ưu đãi giảm 10% phí giao dịch sẽ còn hiệu lực cho đến khi chương trình giới thiệu của Binance hết hạn. Ưu đãi giảm 10% phí giao dịch futures chia sẻ bởi người giới thiệu sẽ hết hiệu lực sau 30 ngày kể từ thời điểm kích hoạt tài khoản Futures.
  • Các cặp giao dịch RIF: RIF/BTC và RIF/USDT.
  • Phần thưởng sẽ được phân bổ trong vòng 2 tuần sau khi cuộc thi kết thúc. Người dùng sẽ có thể đăng nhập và đổi voucher của mình tại Tài khoản > Trung tâm Phần thưởng.
  • Thời gian hiệu lực của voucher tiền mặt là 14 ngày kể từ thời điểm phân bổ. Hướng dẫn cách đổi Voucher Tiền mặt.
  • Binance sẽ sử dụng trung bình giá trị đóng cửa giao dịch vào lúc 11:59:59 PM (UTC) của cặp giao dịch RIF/USDT trong thời gian diễn ra cuộc thi để tính tỷ giá RIF phục vụ phân bổ phần thưởng.
  • Khối lượng giao dịch của tài khoản phụ sẽ được cộng chung với khối lượng giao dịch của tài khoản chính ở thời điểm tính toán sau cùng. Mỗi tài khoản phụ sẽ không được xem là tài khoản độc lập khi tham gia hoạt động này.
  • Khối lượng giao dịch bao gồm cả mua lẫn bán, không tính giao dịch wash trade, trên tất cả các cặp giao dịch spot của RIF.
  • Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là giao dịch rửa trôi hoặc đăng ký tài khoản ồ ạt trái phép, có dấu hiệu tự giao dịch với bản thân hoặc thao túng thị trường.
  • Binance bảo lưu quyền được tuỳ ý hủy bỏ hoặc chỉnh sửa Hoạt động và Quy định của hoạt động này.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ nỗ lực hết sức để chọn ra những đồng coin chất lượng cao nhất, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.