Cập nhật đối với Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu DOGE ký quỹ bằng Coin (05/05/2021)

Binance
2021-05-05 09:10
Thân gửi các Binancian,
Binance Futures sẽ cập nhật các mức rủi ro và ký quỹ cho Hợp đồng Vĩnh cửu DOGEUSD ký quỹ bằng Coin vào lúc 14:00 ngày 5/5/2021 (giờ Việt Nam) theo như bảng bên dưới.
Đòn bẩy
Vị thế
Trước khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo DOGE)
Vị thế
Sau khi thay đổi
(Giá trị danh nghĩa tính theo DOGE)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Sau khi thay đổi)
Ký quỹ ban đầu
21x-25x
Vị thế ≤ 1.000.000
Vị thế ≤ 500.000
1.20%
4.00%
11x-20x
1.000.000 < Vị thế ≤ 5.000.000
500.000 <Vị thế ≤ 2.5000.000
2.50%
5.00%
6x-10x
5.000.000 <Vị thế ≤ 25.000.000
2.500.000 < Vị thế ≤ 12.500.000
5.00%
10.00%
5x
25.000.000 < Vị thế ≤ 50.000.000
12.500.000 < Vị thế ≤ 25.000.000
10.00%
20.00%
3x-4x
50.000.000 <Vị thế ≤ 100.000.000
25.000.000
< Vị thế ≤ 50.000.000
12.50%
25.00%
2x
100.000.000 < Vị thế ≤ 200.000.000
50.000.000 <Vị thế ≤ 100.000.000
25.00%
50.00%
1x
Vị thế > 200.000.000
Vị thế > 100.000.000
50.00%
100.00%
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Futures là một hoạt động cực kỳ rủi ro, với tiềm năng cho cả lợi nhuận lớn và gây tổn thất đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ sẽ không phản ánh lợi nhuận của tương lai. Trong trường hợp giá biến động mạnh, có khả năng tất cả số dư ký quỹ của bạn sẽ bị thanh lý. Thông tin cung cấp ở đây không nên được xem là lời khuyên tài chính hay lời khuyên đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng các chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng futures.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
05/05/2021
Giao dịch tại mọi thời điểm với ứng dụng tiền mã hoá phiên bản di động của Binance
Theo dõi chúng tôi trên
Telegram: https://t.me/binanceexchange
Twitter: https://twitter.com/binance
Facebook: https://www.facebook.com/binance
Instagram: https://www.instagram.com/binance
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.