Nhận gấp đôi phần thưởng khi Tiết kiệm Linh hoạt cùng NEO và VET

Binance
2020-12-21 04:33
Xin chào các Binancian,
Những người dùng Binance Savings khi đăng ký tiết kiệm NEO và VET từ 07:00 AM ngày 15/12/2020 (giờ Việt Nam) sẽ nhận được gấp đôi phần thưởng dưới dạng lãi Tiết kiệm Linh hoạt và token, như bảng dưới đây.
Tiết kiệm Linh hoạt: (Chuyển tiền ngay)
Tiết kiệm Linh hoạt
Phần thưởng thứ nhất
Phần thưởng thứ hai
NEO
Lãi Tiết kiệm Linh hoạt gốc
GAS
VET
Lãi Tiết kiệm Linh hoạt gốc
VTHO
Cách thức hoạt động của chương trình
 • Những tài sản Tiết kiệm Linh hoạt như là NEO và VET sẽ được nhân đôi phần thưởng dưới dạng các token thưởng GAS và VTHO.
 • Vào ngày khi phần thưởng cho NEO hoặc VET được phân bổ, hệ thống sẽ tính vị thế trung bình trong 24 giờ của NEO hoặc VET trong ngày trước đó.
 • Vị thế trung bình trong 24 giờ = Tổng các vị thế NEO hoặc VET của bạn trong các lần chụp số dư / 24.
 • Phần thưởng GAS hoặc VTHO hàng ngày cho tài khoản Binance Savings = (Tổng số phần thưởng * Mức nắm giữ trung bình trong 24 giờ của NEO hoặc VET trong tài khoản Binance Savings của bạn trong ngày hôm trước) / Mức nắm giữ trung bình của NEO hoặc VET trong tất cả tài khoản Binance Savings trong ngày hôm trước).
 • Công thức tính APY của token "nhân đôi phần thưởng":
  • APY Tiết kiệm Linh hoạt ( NEO hoặc VET) + APY của token phần thưởng (GAS hoặc VTHO)
  • APY của token phần thưởng = (Số lượng GAS hoặc VTHO * Tỷ lệ giữa GAS hoặc VTHO so với NEO hoặc VET / Tổng vị thế của NEO hoặc VET trong tất cả các tài khoản Binance Savings) * 365 * 100%;
 • Thời gian phân bổ phần thưởng: Tiền sẽ được chuyển trong cùng một ngày sẽ bắt đầu tính số tiền nắm giữ vào giờ tiếp theo và phần thưởng sẽ được phân phối vào ngày hôm sau.
Lưu ý:
 • Binance đã hoàn thành việc phân bổ phần thưởng GAS và VTHO do NEO và VET được chuyển sang Tiết kiệm Linh hoạt từ 07:00 AM ngày 01/12/2020 đến 07:00 AM ngày 15/12/2020 (giờ Việt Nam). Người dùng có thể xem phần thưởng của họ bằng cách truy cập Trung tâm Tài khoản > Ví > Lịch sử phân bổ.
 • Khi người dùng đăng ký Tiết kiệm Linh hoạt sau 07:00 AM ngày 15/12/2020 (giờ Việt Nam), tiền lãi tiết kiệm NEO và VET, cũng như phần thưởng GAS và VTHO sẽ được phân bổ hàng ngày.
 • Người dùng sẽ không thể đăng ký thêm đối với một sản phẩm sau khi đã đạt đến giới hạn tối đa.
 • Binance Savings sẽ điều chỉnh loại tài sản được hỗ trợ, lãi suất, giới hạn cá nhân và tổng giới hạn đăng ký dựa trên tình hình thị trường và quản lý rủi ro nội bộ của chúng tôi.
 • Vui lòng xem Điều khoản Sử dụng Binance trước khi tham gia bất kỳ sản phẩm nào trên nền tảng Binance Savings.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
18/12/2020
Binance - Giao dịch tiền mã hoá - Mua bán Bitcoin BTC, Ethereum ETH, Tether USDT :
Kết nối với chúng tôi: