Các cập nhật mới về Quy định giao dịch cho Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M (12/05/2021)

Binance
2021-05-12 08:34
Thân gửi các Binancian,
Binance Futures đã thực hiện các cập nhật sau đối với giá đặt lệnh tối thiểu khi đặt các lệnh limit cho các Hợp đồng Tương lai Ký quỹ bằng USDⓈ vào lúc 22:00:00 ngày 11/05/2021 (Giờ Việt Nam).
Hợp đồng ký quỹ bằng USDT
Giá đặt lệnh tối thiểu (USDT)
Hợp đồng ký quỹ bằng USDT
Giá đặt lệnh tối thiểu (USDT)
1000SHIBUSDT Vĩnh cửu
0,000157
KAVAUSDT Vĩnh cửu
0,0593
1INCHUSDT Vĩnh cửu
0,0613
KNCUSDT Vĩnh cửu
0,032
AAVEUSDT
Vĩnh cửu
4,34
KSMUSDT Vĩnh cửu
4,06
ADAUSDT
Vĩnh cửu
0,0174
LINAUSDT Vĩnh cửu
0,00087
AKROUSDT
Vĩnh cửu
0,00048
LINKUSDT Vĩnh cửu
0,464
ALGOUSDT
Vĩnh cửu
0,0141
LITUSDT Vĩnh cửu
0,077
ALICEUSDT Vĩnh cửu
0,12
LRCUSDT Vĩnh cửu
0,00512
ALPHAUSDT Vĩnh cửu
0,0176
LTCUSDT Vĩnh cửu
3,61
ANKRUSDT Vĩnh cửu
0,00151
LUNAUSDT Vĩnh cửu
0,16
ATOMUSDT Vĩnh cửu
0,251
MANAUSDT Vĩnh cửu
0,0136
AVAXUSDT Vĩnh cửu
0,348
MATICUSDT Vĩnh cửu
0,00967
AXSUSDT Vĩnh cửu
0,079
MKRUSDT Vĩnh cửu
50
BALUSDT Vĩnh cửu
0,63
MTLUSDT Vĩnh cửu
0,039
BANDUSDT Vĩnh cửu
0,1647
NEARUSDT Vĩnh cửu
0,0477
BATUSDT Vĩnh cửu
0,0134
NEOUSDT Vĩnh cửu
1,093
BCHUSDT Vĩnh cửu
13,93
NKNUSDT Vĩnh cửu
0,00602
BELUSDT Vĩnh cửu
0,0361
OCEANUSDT Vĩnh cửu
0,01379
BLZUSDT Vĩnh cửu
0,0036
OGNUSDT Vĩnh cửu
0,0137
BNBUSDT Vĩnh cửu
6,6
OMGUSDT Vĩnh cửu
0,1055
BTCBUSD Vĩnh cửu
557,6
ONEUSDT Vĩnh cửu
0,00124
BTCSTUSDT Vĩnh cửu
0,668
ONTUSDT Vĩnh cửu
0,0241
BTCUSDT Vĩnh cửu
556,72
QTUMUSDT Vĩnh cửu
0,246
BTSUSDT Vĩnh cửu
0,00114
RENUSDT Vĩnh cửu
0,00878
BTTUSDT Vĩnh cửu
0,000067
RLCUSDT Vĩnh cửu
0,1029
BZRXUSDT Vĩnh cửu
0,0079
RSRUSDT Vĩnh cửu
0,000778
CELRUSDT Vĩnh cửu
0,0005
RUNEUSDT Vĩnh cửu
0,172
CHRUSDT Vĩnh cửu
0,0031
RVNUSDT Vĩnh cửu
0,00154
CHZUSDT Vĩnh cửu
0,00447
SANDUSDT Vĩnh cửu
0,00494
COMPUSDT Vĩnh cửu
8
SCUSDT Vĩnh cửu
0,000368
COTIUSDT Vĩnh cửu
0,00328
SFPUSDT Vĩnh cửu
0,0223
CRVUSDT Vĩnh cửu
0,031
SKLUSDT Vĩnh cửu
0,00544
CTKUSDT Vĩnh cửu
0,026
SNXUSDT Vĩnh cửu
0.164
CVCUSDT Vĩnh cửu
0,00517
SOLUSDT Vĩnh cửu
0,413
DASHUSDT Vĩnh cửu
3,82
SRMUSDT Vĩnh cửu
0,092
DEFIUSDT Vĩnh cửu
33,8
STMXUSDT Vĩnh cửu
0,00048
DENTUSDT Vĩnh cửu
0,00007
STORJUSDT Vĩnh cửu
0,019
DGBUSDT Vĩnh cửu
0,00131
SUSHIUSDT Vĩnh cửu
0,143
DODOUSDT Vĩnh cửu
0,033
SXPUSDT Vĩnh cửu
0,0454
DOGEUSDT Vĩnh cửu
0,00244
THETAUSDT Vĩnh cửu
0,107
DOTUSDT Vĩnh cửu
0,373
TOMOUSDT Vĩnh cửu
0,025
EGLDUSDT Vĩnh cửu
1,779
TRBUSDT Vĩnh cửu
1,23
ENJUSDT Vĩnh cửu
0,0225
TRXUSDT Vĩnh cửu
0,00132
EOSUSDT Vĩnh cửu
0,111
UNFIUSDT Vĩnh cửu
0,222
ETCUSDT Vĩnh cửu
1,051
UNIUSDT Vĩnh cửu
0,373
ETHUSDT Vĩnh cửu
39,86
VETUSDT Vĩnh cửu
0,00208
FILUSDT Vĩnh cửu
1,381
XEMUSDT Vĩnh cửu
0,0035
FLMUSDT Vĩnh cửu
0,0096
XLMUSDT Vĩnh cửu
0,00648
FTMUSDT Vĩnh cửu
0,00766
XMRUSDT Vĩnh cửu
4,36
GRTUSDT Vĩnh cửu
0,01398
XRPUSDT Vĩnh cửu
0,0143
HBARUSDT Vĩnh cửu
0,00279
XTZUSDT Vĩnh cửu
0,064
HNTUSDT Vĩnh cửu
0,1663
YFIIUSDT Vĩnh cửu
31,1
HOTUSDT Vĩnh cửu
0,000129
YFIUSDT Vĩnh cửu
667,7
ICPUSDT Vĩnh cửu
3
ZECUSDT Vĩnh cửu
2,85
ICXUSDT Vĩnh cửu
0,0234
ZENUSDT Vĩnh cửu
1,437
IOSTUSDT Vĩnh cửu
0,000587
ZILUSDT Vĩnh cửu
0,00219
IOTAUSDT Vĩnh cửu
0,0205
ZRXUSDT Vĩnh cửu
0,0179
WAVESUSDT Vĩnh cửu
0,342
ETHUSDT Quarterly 0625
41,1
REEFUSDT Vĩnh cửu
0,000516
BTCUSDT Quarterly 0625
576,3
Lưu ý quan trọng:
  • Binance sẽ tự động hủy các lệnh limit nếu giá đặt lệnh thấp hơn giá đặt lệnh tối thiểu.
  • Binance Futures sẽ điều chỉnh giá đặt lệnh tối thiểu của lệnh limit theo thời điểm mà không cần thông báo trước. Người dùng nên chủ động kiểm tra thông qua API hoặc tại trang Thông số hợp đồng của Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M và Quy tắc giao dịch để biết thêm chi tiết.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Futures là một hoạt động cực kỳ rủi ro, với tiềm năng cho cả lợi nhuận lớn và gây tổn thất đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ sẽ không phản ánh lợi nhuận của tương lai. Trong trường hợp giá biến động mạnh, có khả năng tất cả số dư ký quỹ của bạn sẽ bị thanh lý. Thông tin cung cấp ở đây không nên được xem là lời khuyên tài chính hay lời khuyên đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng các chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng futures.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
12/05/2021
Giao dịch tại mọi thời điểm với ứng dụng tiền mã hoá phiên bản di động của Binance
Theo dõi chúng tôi trên
Telegram: https://t.me/binanceexchange
Twitter: https://twitter.com/binance
Facebook: https://www.facebook.com/binance
Instagram: https://www.instagram.com/binance
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.