Kỷ niệm 5 năm thành lập Binance: Sưu tập NFT phiên bản giới hạn và nhận phần thưởng BUSD!

Binance
2022-07-04 06:11
Để kỷ niệm 5 năm thành lập Binance, Thị trường Binance NFT sẽ ra mắt Bộ sưu tập Hộp bí ẩn "Đón mừng Binance 5 tuổi"có năm thiết kế theo chủ đề Binance độc nhất cùng với hai hoạt động ưu đãi. 
Bộ sưu tập Hộp bí ẩn "Đón mừng Binance 5 tuổi"
Mỗi Hộp bí ẩn chứa một NFT độc nhất có nhiều sức mạnh băm khác nhau với các tính năng độc đáo và có giá 2 BUSD. Các Hộp bí ẩn này bao gồm năm thiết kế ở ba cấp độ hiếm: siêu hiếm (SR) và cực kỳ hiếm (SSR).
 • SSR: Binance Turns 5 
 • SR: Believe
 • SR: Unlock
 • SR: Imagine
 • SR: Build
Binance NFT sẽ sớm công bố các tiện ích mới cho những người dùng nắm giữ NFT "Kỷ niệm Binance 5 tuổi" chẳng hạn như được đưa vào danh sách ưu tiên tham gia Đợt phát hành game lần đầu (IGO) và bán thông qua Cơ chế đăng ký trong tương lai, sẽ được tổ chức từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023.
Việc ra mắt Bộ sưu tập Hộp bí ẩn "Đón mừng Binance 5 tuổi" sẽ tuân theo tính năng tiên quyết của BNB như một phần của Cơ chế đăng ký. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc blog của chúng tôi tại đây và hướng dẫn chi tiết từng bước tại đây.
Thời gian và chi tiết về Cơ chế đăng ký:
1. Giai đoạn chuẩn bị — Từ 07:00 ngày 04/07/2022 (Giờ Việt Nam) đến 09:00 ngày 06/07/2022 (Giờ Việt Nam)
Người dùng phải nắm giữ số BNB trung bình hàng ngày tối thiểu là 0,1 BNB trong Giai đoạn chuẩn bị để đủ điều kiện tham gia vào đợt mở bán NFT tương ứng. 
2. Giai đoạn đăng ký — từ 09:00 ngày 06/07/2022 (Giờ Việt Nam) đến 16:00 ngày 07/07/2022 (Giờ Việt Nam)
Người dùng đủ điều kiện có thể đăng ký để được phân bổ vé tham gia đợt mở bán. Mỗi người dùng đủ điều kiện sẽ nhận được bốn vé tham gia, được xác định theo đợt mở bán NFT tương ứng
Trong giai đoạn này, người dùng phải gửi vé tham gia đợt mở bán bằng cách nhấp vào [Đăng ký vé]. Chỉ những người dùng đăng ký bằng cách gửi vé mới đủ điều kiện để tham gia đợt mở bán.  
Sau khi người dùng đăng ký đợt mở bán NFT, tất cả các vé tham gia đã cam kết sẽ được cho vào một pool, tại đó tất cả các vé đã cam kết đều có cơ hội trúng thưởng. Mỗi vé tham gia đã cam kết tương đương với 2 BUSD sẽ bị khóa và số tiền này sẽ chỉ được hoàn lại khi kết thúc Giai đoạn phân phối. Vui lòng lưu ý rằng người dùng chỉ có thểsử dụng số dư BUSD có sẵn trong ví Spot của họ để hoàn tất đăng ký, do đó người dùng nên đảm bảo rằng họ có đủ BUSD trong ví Spot trước khi đăng ký. 
3. Giai đoạn tính toán — Từ 16:00 ngày 07/07/2022 (Giờ Việt Nam) đến 19:00 ngày 07/07/2022 (Giờ Việt Nam)
Hệ thống sẽ chọn ra các vé trúng thưởng từ tất cả các vé tham gia đã cam kết theo cách công bằng và ngẫu nhiên. Vé trúng thưởng cho phép người dùng mua Hộp bí ẩn NFT trong đợt mở bán này.
4. Giai đoạn phân bổ — 19:00 ngày 07/07/2022 (Giờ Việt Nam)
Những người dùng có vé tham gia chiến thắng sẽ có thể mua (các) Hộp bí ẩn NFT trong đợt mở bán này và số BUSD tương đương sẽ được khấu trừ tương ứng. Hệ thống sẽ tự động hoàn lại token BUSD vào Ví Spot của người dùng không giành được vé tham gia. 
Người dùng sẽ có thể niêm yếtgiao dịch NFT "Đón mừng Binance 5 tuổi" trên thị trường thứ cấp của Thị trường Binance NFT ngay khi Giai đoạn phân bổ kết thúc vào 19:00 ngày 07/07/2022 (Giờ Việt Nam).
Tham gia các hoạt động sau để nhận phần thưởng
Hoạt động 1: Sưu tập trọn bộ NFT "Đón mừng Binance 5 tuổi" và cùng chia sẻ quỹ thưởng voucher token trị giá 5.000 BUSD
Thời gian diễn ra hoạt động: 19:00 ngày 07/07/2022 (Giờ Việt Nam) đến 23:00 ngày 14/07/2022 (Giờ Việt Nam)
Thời gian thu thập dữ liệu: 07:00 ngày 15/07/2022 (Giờ Việt Nam) đến 07:00 ngày 16/07/2022 (Giờ Việt Nam)
Tất cả những người dùng thành công sưu tập trọn bộ 5 NFT "Đón mừng Binance 5 tuổi" từ đợt mở bán NFT hoặc thị trường thứ cấp trước Thời gian thu thập dữ liệu sẽ đủ điều kiện cùng chia đều quỹ thưởng voucher token trị giá 5.000 BUSD.
Hoạt động 2: Giới thiệu bạn bè để giành được Hộp bí ẩn độc quyền!
Thời gian diễn ra hoạt động: 19:00 ngày 07/07/2022 (Giờ Việt Nam) đến 23:00 ngày 14/07/2022 (Giờ Việt Nam)
Thời gian thu thập dữ liệu: 07:00 ngày 15/07/2022 (Giờ Việt Nam) đến 07:00 ngày 16/07/2022 (Giờ Việt Nam)
100 người dùng đầu tiên đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây của thử thách giới thiệu và bạn bè được họ giới thiệu sẽ nhận được Hộp bí ẩn "Đón mừng Binance 5 tuổi" thông qua airdrop. Mỗi UID Binance chỉ được gửi một lần.
Làm thế nào để tham gia?
Điều khoản và Điều kiện:
 • Mỗi tài khoản chỉ có thể mua tối đa bốn Hộp bí ẩn. Hệ thống có thể sẽ niêm yết Hộp bí ẩn "Đón mừng Binance 5 tuổi" trên thị trường thứ cấp của Binance NFT vào 19:00 ngày 07/07/2022 (Giờ Việt Nam).
 • Người dùng có thể tìm thấy Hộp bí ẩn của mình trong mục Thị trường Binance NFT > Trung tâm người dùng > Lịch sử > Lệnh > Lịch sử mua > Hộp bí ẩn.
 • Người dùng được yêu cầu đáp ứng điều kiện tiên quyết của BNB để đủ điều kiện tham gia bán thông qua Cơ chế đăng ký. 
 • Phần thưởng voucher token BUSD sẽ được phân bổ trong vòng 3 tuần sau khi hoạt động kết thúc. Người dùng có thể đăng nhập và đổi voucher token trong mục Tài khoản > Trung tâm phần thưởng.
 • Thời hạn sử dụng của voucher token là 14 ngày kể từ ngày phân bổ. Tìm hiểu cách đổi voucher token.
 • Phần thưởng Hộp bí ẩn "Đón mừng Binance 5 tuổi" từ Hoạt động 2 sẽ được gửi cho người chiến thắng qua airdrop trong vòng 28 ngày sau khi ưu đãi kết thúc. Người dùng có thể tìm thấy phần thưởng Hộp bí ẩn của mình trong mục Thị trường Binance NFT > Trung tâm người dùng > Lịch sử > Lệnh > Phân bổ > Airdrop.
 • Binance có quyền loại ngay bất kỳ người tham gia nào có dấu hiệu gian lận.
 • Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là đăng ký tài khoản hàng loạt trái phép.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá trị NFT của bạn có thể giảm hoặc tăng. NFT có rủi ro thị trường cao. Binance không chịu trách nhiệm xác minh danh tính, tính hợp pháp hoặc tính xác thực của bất kỳ NFT nào. NFT không được cấp phép ở hầu hết các quốc gia, tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn được phép truy cập Thị trường Binance NFT của chúng tôi dựa trên hoàn cảnh của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Điều khoản và điều kiện của Binance NFT, Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.