Binance đã hoàn tất Đợt Airdrop BEL thứ hai

Binance
2021-02-02 14:13
Xin chào các Binancian,
Binance đã hoàn tất đợt airdrop BEL lần thứ nhất dành cho người dùng nắm giữ ARPA. Người dùng có thể xác nhận đã nhận token tại trang Lịch sử Phân bổ của mục Trung tâm Người dùng.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo thông báo gốc: Binance sẽ hỗ trợ Chương trình Airdrop Bella (BEL) cho người nắm giữ ARPA (ARPA).
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ nỗ lực hết sức để chọn ra những đồng coin chất lượng cao nhất, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
02/02/2021
Giao dịch tại mọi thời điểm với ứng dụng tiền mã hoá phiên bản di động của Binance
Theo dõi chúng tôi trên