Cuộc thi Giao dịch FIL - Phần thưởng 40.000 USD bằng BNB và 5 chiếc iPhone 12 Pro Max!

Binance
2020-11-03 12:21
Thời gian diễn ra cuộc thi: từ 03:00 PM ngày 04/11/2020 đến 07:00 AM ngày 11/11/2020 (giờ Việt Nam).
Chương trình A: Cuộc thi Giao dịch FIL - 30.000 USD dưới dạng BNB đang được treo thưởng
Tất cả người dùng sẽ được xếp hạng dựa trên khối lượng giao dịch trong tài khoản Binance (gồm cả mua lẫn bán) của tất cả các cặp giao dịch spot, margin và hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT của FIL trong thời gian diễn ra cuộc thi.
Cơ cấu giải thưởng là như sau:
Giải nhất: 8.000 USD dưới dạng token BNB
Giải nhì: 4.000 USD dưới dạng token BNB
Giải ba: 3.000 USD dưới dạng token BNB
Vị trí thứ 4-10: chia đều 5.000 USD dưới dạng token BNB
Chương trình B: Phần thưởng bổ sung: Giao dịch FIL để giành được 5 smartphone iPhone 12 Pro Max
Tất cả người dùng có tổng khối lượng giao dịch (bao gồm cả mua lẫn bán) từ 1.000 FIL trở lên trong thời gian diễn ra cuộc thi sẽ đủ điều kiện để rút thăm may mắn, trong đó chọn ra 5 người chiến thắng giành được một chiếc iPhone 12 Pro Max (128GB) mỗi người.
Quy định rút thăm may mắn là như sau:
 • Chúng tôi sẽ lấy 8 chữ số cuối cùng của giá trị băm Binance Chain cuối cùng vào lúc 11:59 PM (UTC) vào ngày cuối cùng của thời gian ưu đãi này làm số chiến thắng.
 • Chúng tôi sau đó sẽ lấy số trúng thưởng để khớp với ID Người dùng từ chữ số đầu tiên trở đi. 5 người may mắn sở hữu ID có nhiều số liên tiếp trùng với số trúng thưởng sẽ là người giành được phần thưởng.
 • Nếu số lượt trùng khớp vượt quá số lượng người chiến thắng tối đa, chúng tôi sẽ chọn người thắng dựa trên ID Người dùng theo thứ tự tăng dần (Thời gian đăng ký càng sớm, số ID Người dùng sẽ càng nhỏ).
 • Ví dụ:
  • Giả sử giá trị hash của block Binance Chain cuối cùng trước thời điểm kết thúc cuộc thi là: 3E53A755905113FD2138F0A585D65CE4AC942AAF214625512E30A07FBBA5DFA5
  • Bỏ các chữ cái khỏi giá trị hash, chúng ta sẽ có chuỗi số sau: 3537559011317380585654942214625512300755
  • Con số trúng thưởng sẽ là 12300755.
   • So sánh 8 chữ số cuối với tất cả ID Người dùng, nếu có người dùng khớp với 8 chữ số của số trúng thưởng là 12300755, người dùng đó sẽ là người chiến thắng.
   • Nếu không khớp chữ số đầu tiên, 7 chữ số sau cùng sẽ được dùng để so sánh với ID Người dùng. Nếu có người dùng khớp với 7 chữ số của giá trị hash là 2300755, họ sẽ là người chiến thắng.
   • Nếu không khớp 2 chữ số đầu tiên, 6 chữ số sau cùng sẽ được dùng để so sánh với ID Người dùng. Nếu có người dùng khớp với 6 chữ số của giá trị hash là 300755, họ sẽ là người chiến thắng
Chương trình C: Cuộc thi ROI FIL - Giao dịch để chia sẻ 10.000 USD dưới dạng BNB
Tất cả người dùng có khối lượng giao dịch tối thiểu là 10 hợp đồng (khoảng 100 USD) trong thời gian diễn ra cuộc thi sẽ được xếp hạng dựa trên ROI FIL khi giao dịch Hợp đồng tương lai FIL/USD ký quỹ bằng coin. Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi ROI là như sau:
Giải nhất: 4.000 USD dưới dạng token BNB
Giải nhì: 2.000 USD dưới dạng token BNB
Giải ba: 1.000 USD dưới dạng token BNB
Vị trí 4 - 10: chia đều quỹ thưởng 3.000 USD dưới dạng token BNB
Điều khoản & Lưu ý:
 • Binance cho phép đổi iPhone 12 Pro Max (128GB) thành một lượng BNB có giá trị tương đương.
 • ROI FIL = (Số dư Tài khoản FIL sau cùng (gồm cả pnl chưa ghi nhận) - Số dư Tài khoản FIL ban đầu (gồm cả pnl chưa ghi nhận) + Khoản rút FIL - Khoản nạp FIL - Phần thưởng giới thiệu FIL) / (Số dư Tài khoản FIL ban đầu + Khoản nạp FIL) x 100%
 • Các cặp giao dịch khả dụng:
  • Spot: FIL/USDT, FIL/BUSD, FIL/BNB, FIL/BTC, FILUP/USDT, FILDOWN/USDT
  • Margin: FIL/USDT, FIL/BTC,FIL/BUSD
  • Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu Ký quỹ bằng USDT: FIL/USDT
  • Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu Ký quỹ bằng COIN: FIL/USD
 • Nếu bạn chưa có tài khoản Binance, hãy nhấn vào đây để được nhận thêm ưu đãi giảm 10% phí giao dịch. Ưu đãi giảm 10% phí giao dịch sẽ còn hiệu lực cho đến khi chương trình giới thiệu của Binance hết hạn. Ưu đãi giảm 10% phí giao dịch futures chia sẻ bởi người giới thiệu sẽ hết hiệu lực sau 30 ngày kể từ thời điểm kích hoạt tài khoản Futures.
 • Tổng khối lượng giao dịch hợp lệ của Hoạt động A và Hoạt động B bao gồm cả mua và bán trên tất cả các cặp giao dịch spot, margin của FIL và Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT.
 • Tài khoản phụ sẽ không được xem là tài khoản độc lập khi tham gia hoạt động này.
 • Binance sẽ sử dụng trung bình giá trị đóng cửa giao dịch vào lúc 11:59:59 PM (UTC) của cặp giao dịch BNB/USDT trong thời gian diễn ra cuộc thi để tính tỷ giá BNB phục vụ phân bổ phần thưởng.
 • Phần thưởng sẽ được phân bổ trong vòng 2 tuần sau khi cuộc thi kết thúc. Bạn có thể đăng nhập và xem phần thưởng của mình tại Lịch sử phân bổ thuộc Trung tâm tài khoản.
 • Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là giao dịch rửa trôi hoặc đăng ký tài khoản ồ ạt trái phép, tự giao dịch với bản thân hoặc có dấu hiệu thao túng thị trường, v.v.
 • Binance bảo lưu quyền hủy bỏ hoặc chỉnh sửa Cuộc thi và Quy định của cuộc thi tùy ý.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Futures là một hoạt động cực kỳ rủi ro, với tiềm năng cho cả lợi nhuận lớn và gây tổn thất đáng kể. Xin lưu ý là trong trường hợp thị trường biến động dữ dội, có khả năng tất cả số dư margin trong ví futures của bạn sẽ bị thanh lý.