Nhận APY lên đến 30% khi tiết kiệm COS, CTSI, DUSK, EGLD, NKN và RIF cùng Binance Savings

Binance
2021-03-12 06:46
Thân gửi các Binancian,
Binance đã thêm COS, CTSI, DUSK, EGLD, NKN và RIF vào danh sách các tài sản được hỗ trợ trên Savings, một dịch vụ giá trị gia tăng cho người dùng Binance nắm giữ tài sản kỹ thuật số nhàn rỗi.
Chi tiết Sản phẩm Tiết kiệm Cố định (Đăng ký ngay)
  • Định dạng đăng ký: Theo cơ sở đến trước thì được trước.
  • Thời gian đăng ký: từ 19:00 ngày 11/03/2021 đến 19:00 ngày 12/03/2021 (giờ Việt Nam).
  • Thời gian tính lãi: từ 19:00 ngày 12/03/2021 (giờ Việt Nam) cho đến hết thời hạn của sản phẩm.
Tài sản Kỹ thuật sốKỳ hạnGiới hạn tổngGiới hạn cá nhânLãi suất tính theo nămKích thước lôLãi trên lô ở thời điểm đáo hạn
COS14 ngày20.000.000 COS1.000.000 COS13%100 COS0,4986 COS
CTSI14 ngày25.000.000 CTSI1.000.000 CTSI20%100 CTSI0,7671 CTSI
DUSK30 ngày5.000.000 DUSK500.000 DUSK24%1.000 DUSK19,7260 DUSK
EGLD14 ngày50.000 EGLD2.500 EGLD10%2,5 EGLD0,0095 EGLD
NKN21 ngày10.000.000 NKN500.000 NKN20%100 NKN1,1507 NKN
RIF21 ngày5.000.000 RIF250.000 RIF30%100 RIF1,7260 RIF
Lưu ý:
  • Người dùng sẽ không thể đăng ký thêm đối với một sản phẩm sau khi đã đạt đến giới hạn tối đa.
  • Binance Savings sẽ điều chỉnh loại tài sản được hỗ trợ, lãi suất, giới hạn cá nhân và tổng giới hạn đăng ký dựa trên tình hình thị trường và quản lý rủi ro nội bộ của chúng tôi.
  • Vui lòng xem Điều khoản Sử dụng Binance trước khi tham gia bất kỳ sản phẩm nào trên nền tảng Binance Savings.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ nỗ lực hết sức để chọn ra những đồng coin chất lượng cao nhất, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
11/03/2021
Giao dịch tại mọi thời điểm với ứng dụng tiền mã hoá phiên bản di động của Binance
Theo dõi chúng tôi trên