Binance ra mắt giai đoạn thứ 19 của các sản phẩm Binance Savings

Binance
2020-04-29 10:07

Xin chào các Binancians,

Binance sẽ ra mắt giai đoạn thứ 19 của Sản phẩm Binance Savings vào lúc 19:00 ngày 29/04/2020, trong đó các sản phẩm cho vay sẽ có thời hạn 30 ngày. Thông tin chi tiết như sau: 

  • Hình thức đăng ký: Đến trước phục vụ trước.
  • Thời gian đăng ký: Từ 19:00 ngày 30/04/2020 đến 19:00 ngày 01/05/2020.
  • Thời gian tính lãi: 19:00 ngày 01/05/2020 đến hết thời hạn của từng gói sản phẩm.
  • Thời gian trả lãi: Ngay sau khi đáo hạn thời hạn cho vay. 

Chi tiết sản phẩm Savings ( Đăng ký ngay

Loại Tài sản

Thời hạn đến hạn

Tổng hạn mức đăng ký

Hạn mức cá nhân

Tỷ lệ Lãi suất hàng năm

Kích thước 1 lô

Lãi trên mỗi lô khi đáo hạn

ARPA

30 days

15,000,000 ARPA

500,000 ARPA

15%

20,000 ARPA

246.575342

 ARPA

ERD

7 days

150,000,000 ERD

5,000,000 ERD

10%

200,000 ERD

383.561643 ERD

ERD

14 days

150,000,000 ERD

5,000,000 ERD

12%

200,000 ERD

920.547945ERD

 Ghi chú:

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

29/04/2020

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance