Binance thêm các cặp giao dịch ký quỹ BUSD cho ETC, TRX và ADA

Binance
2020-02-27 05:57

Xin chào các Binancians, 

Nền tảng giao dịch ký quỹ Binance đã bổ sung cặp giao dịch ETC/BUSD, TRX/BUSD và ADA/BUSD vào danh sách các cặp giao dịch có sẵn.

Để biết danh sách tất cả các tài sản được hỗ trợ và các cặp giao dịch cho giao dịch ký quỹ, vui lòng tham khảo: Dữ liệu ký quỹ.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

27/02/2020

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance