Binance hoàn thành chuyển đổi token Mainet Harmony (ONE) và mở Nạp & Rút cho ONE

Binance
2020-02-19 07:17

Xin chào các Binancians, 

Binance đã hoàn thành việc chuyển đổi token mainnet cho Harmony (ONE) và cũng đã mở việc gửi và rút tiền đối với ONE. 

Sau khi chuyển đổi mainnet, Binance sẽ tiếp tục hỗ trợ tiền gửi của các token BEP2 của ONE và sẽ tự động chuyển đổi các mã này thành token mainnet. 

Xin lưu ý: Người dùng hiện không thể rút token giao thức BEP2 ONE

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

19/02/2020

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance