Điều chỉnh lãi suất hàng ngày đối với việc vay USDT, USDC và BUSD

Binance
2020-02-04 01:59

Xin chào các Binancians,

Binance sẽ tăng lãi suất hàng ngày khi vay USDT lên 0,0325% (từ 0,0275%), USDC lên 0,025% (từ 0,02%) và BUSD lên 0,015% (từ 0,01%), bắt đầu từ 11:00 ngày 04/02/2020. 

Xin lưu ý rằng sau thời gian trên, tất cả số dư vay hiện có sẽ được cập nhật lãi suất hàng ngày.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng tham khảo danh sách đầy đủ của lãi suất vay ở đây.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

03/02/2020

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance