Giải thi đấu giao dịch tại Binance Futures với tổng giải thưởng lên tới 100.000$ bằng BNB

Binance
2019-12-31 09:53

Xin chào các Binancians,

Binance Futures sẽ tổ chức giải thi đấu giao dịch hàng ngày và hàng tuần bắt đầu từ 19:00 ngày 03/01/2020 cho đến 06:59:59 ngày 17/01/2020 với tổng giải thưởng lên tới 100.000 USD bằng BNB.

Ngoài ra, bạn có thể tuỳ chỉnh tên hiển thị của bạn trong bản xếp hàng, nếu bạn nằm trong top 10 của cuộc thi “Tỷ suất lợi nhuận hàng ngày” chúng tôi sẽ gọi tên bạn.

Cuộc thi “Tỷ suất lợi nhuận hàng ngày” - Tổng giải thưởng 330 BNB!

Thời gian cuộc thi “Tỷ suất lợi nhuận hàng ngày” đầu tiên: Từ 07:00 ngày 03/01/2020 đến 06:59:59 ngày 04/01/2020. 

Các cuộc thi “Tỷ suất lợi nhuận hàng ngày” tiếp theo sẽ được tổ chức từ ngày 03/01/2020 đến ngày 17/01/2020. 

Bảng xếp hạng vị trí cuộc thi “Tỷ suất lợi nhuận hàng ngày” sẽ được thiết lập lại lúc 07:00:00 hàng ngày

Tất cả người dùng có số dư tối thiểu 100 USDT trước khi cuộc thi diễn ra sẽ được xếp hạng dựa trên ROI USDT tích lũy hàng ngày của họ trên tất cả các hợp đồng tương lai vĩnh viễn trong suốt thời gian cuộc thi diễn ra. 

Cơ cấu phần thưởng cho mỗi cuộc thi “Tỷ suất lợi nhuận hàng ngày”:

Vị trí số 1 sẽ nhận được 200 BNB

Vị trí thứ 2 sẽ nhận được 40 BNB

Vị trí thứ 3 sẽ nhận được 20 BNB

Vị trí thứ 4 - thứ 10: sẽ phân chia nhóm phần thưởng 70 BNB

Cuộc thi “Tỷ suất lợi nhuận hàng tuần” - Tổng giải thưởng 1.060 BNB

Thời gian cuộc thi “Tỷ suất lợi nhuận hàng tuần” đầu tiên: bắt đầu từ 07:00 ngày 03/01/2020 đến 06:59:59 ngày 10/01/2020.

Các cuộc thi “Tỷ suất lợi nhuận hàng tuần” tiếp theo sẽ được tổ chức hai lần, từ ngày 03/01/2020 đến ngày 17/01/2020.

Bảng xếp hạng “Tỷ suất lợi nhuận hàng tuần” sẽ được thiết lập lại vào ngày đầu tiên của của tuần cạnh tranh đó.

Người dùng giao dịch trên Binance Futures trong cuộc thi sẽ được xếp hạng trên bảng xếp hạng hàng tuần. 

Cơ cấu phần thưởng cho mỗi cuộc thi “Tỷ suất lợi nhuận hàng tuần”:

Vị trí số 1 sẽ nhận được 800 BNB

Vị trí thứ 2 sẽ nhận được 80 BNB

Vị trí thứ 3 sẽ nhận được 40 BNB

Vị trí thứ 4 - thứ 10: sẽ phân chia nhóm phần thưởng 140 BNB

Điều khoản và điều kiện

 • Cách Tính toán phần thưởng:
  Lợi nhuận USDT = Số dư tài khoản cuối cùng (bao gồm pnl chưa thực hiện) - Số dư tài khoản ban đầu (bao gồm pnl chưa thực hiện) + Rút tiền - Tiền gửi - Tiền thưởng giới thiệu.
  USDT ROI = Lợi nhuận USDT / (Số dư tài khoản ban đầu + Tiền gửi theo trọng số thời gian)
  Tiền gửi theo trọng số thời gian = Tiền gửi * (Thời gian cuộc thi còn lại tính bằng giây) / 86.400
  Thời gian còn lại bắt đầu ở mức 86.400 (trọng số thời gian đầy đủ) và giảm xuống 0. Tiền gửi khi bắt đầu cuộc thi sẽ nhận được trọng số thời gian đầy đủ, sau 12 giờ trôi qua sẽ nhận được 50% trọng số thời gian, sau 23 giờ trôi qua nhận được sẽ là 1/24 trọng số thời gian, v.v.
 • Tất cả các giai đoạn cuộc thi được tổ chức theo thời gian sau.
  Ví dụ:
  Thời gian Cuộc thi “Tỷ suất lợi nhuận hàng ngày” 1 bắt đầu: từ 07:00 ngày 03/01/2020 đến 06:59:59 ngày 04/01/2020
  Thời gian Cuộc thi “Tỷ suất lợi nhuận hàng tuần” 1 bắt đầu: từ 07:00 ngày 03/01/2020 đến 06:59:59 ngày 17/01/2020
 • Bảng xếp hạng và kết quả của mỗi cuộc thi sẽ được cập nhật cứ sau 4 giờ bắt đầu lúc 07:00:00 mỗi ngày.
 • Phân phối phần thưởng: Phần thưởng BNB cho mỗi cuộc thi được phân phối trong vòng 48 giờ sau khi kết thúc cuộc thi đó. Bạn sẽ có thể đăng nhập và xem phần thưởng của mình thông qua Trung tâm tài khoản> Ví> Lịch sử phân phối.
 • Binance có quyền loại bỏ các giao dịch được coi là “wash trade” hoặc tài khoản đăng ký hàng loạt bất hợp pháp, tự xử lý hoặc hiển thị các thuộc tính của thao túng thị trường, v.v.
 • Binance có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ Quy tắc hoạt động hoặc hoạt động nào theo quyết định riêng của chúng tôi.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tương lai là loại giao dịch có rủi ro cao, với tiềm năng cho cả lợi nhuận lớn và tổn thất đáng kể. Xin lưu ý rằng trong trường hợp biến động giá cực đoan, có khả năng tất cả số dư ký quỹ trong ví Binance Futures của bạn có thể bị thanh lý. Binance không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào từ biến động giá khi bạn mua, bán, nắm giữ và sử dụng tiền mã hoá.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

31/12/2019

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance