Thông báo về việc huỷ bỏ các cặp giao dịch - 19/12/2019

Binance
2019-12-19 09:31

Xin chào các Binancians,

Để cải thiện tính thanh khoản và trải nghiệm giao dịch của người dùng trong số nhiều tài sản có sẵn của chúng tôi, Binance sẽ xóa và ngừng giao dịch trên các cặp giao dịch sau vào lúc 15:00 ngày 15/11/2019:

USDS/TUSD, USDS/PAX, SYS/BNB, QLC/BNB, ETC/TUSD.

Xin lưu ý rằng người dùng vẫn có thể giao dịch các tài sản trên trong các cặp giao dịch khác có sẵn trên Binance.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hoá chịu rủi ro thị trường cao.  Hãy tiến hành giao dịch của bạn một cách thận trọng.  Binance sẽ nỗ lực hết sức để chọn các dự án chất lượng cao, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho các giao dịch thua lỗ của bạn.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

19/12/2019

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance