Binance Futures chính thức ra mắt chương trình Giới Thiệu Futures

Binance
2019-12-13 00:40
Thân gửi các Binancian,
Chúng tôi rất vui mừng khi được cho ra mắt Chương trình Giới thiệu của Binance Futures.
Bắt đầu từ ngày 13/12/2019, hãy mời bạn bè đến mở tài khoản Binance Futures và nhận đến 20% phần thưởng giới thiệu từ phí giao dịch. Phần thưởng giới thiệu sẽ có thời hạn trong vòng 12 tháng kể từ ngày người được bạn giới thiệu kích hoạt tài khoản futures của mình.
Tìm hiểu cách tùy chỉnh mã giới thiệu tham gia Binance futures của bạn cũng như cách để giới thiệu bạn bè sử dụng Binance Futures qua bài viết tại đây.
Số dư BNB của bạn
Số dư BNB trung bình hàng ngày của bạn
Tỷ lệ hoa hồng giới thiệu cơ bản của bạn
Tỷ lệ hoa hồng giới thiệu của bạn
Tỷ lệ chiết khấu (Kickback) của bạn bè bạn trong tháng đầu tiên sau khi kích hoạt tài khoản Futures
< 500 BNB
20%
10%
10%
≥ 500 BNB
30%
20%
10%
Người giới thiệu sẽ dành ra một phần hoa hồng đã nhận được từ phí giao dịch của bạn bè mà họ mời, như một khoản "kickback". Tỷ lệ chia sẻ cho người giới thiệu là như sau:
 • Nếu số dư tài khoản BNB trung bình hàng ngày của người mời thấp hơn 500 BNB, tỷ lệ thưởng giới thiệu cơ sở của họ là 20%, trong đó họ sẽ chia sẻ lại 10% cho bạn bè họ, còn họ nhận với hoa hồng 10%.
 • Nếu số dư tài khoản BNB trung bình hàng ngày của người mời là 500 BNB trở lên, tỷ lệ thưởng giới thiệu cơ sở của họ là 30%, trong đó họ sẽ chia sẻ lại 10% cho bạn bè họ, còn họ nhận với hoa hồng 20%.
 • Phần thưởng giới thiệu nhận được từ mỗi người dùng được giới thiệu sẽ hết hạn trong vòng 12 tháng kể từ ngày tài khoản Futures được kịch hoạt.
 • Người giới thiệu có thể nhận được bonus giới thiệu nếu người được giới là VIP1 hoặc thấp hơn. Bonus giới thiệu sẽ không được tiếp tục áp dụng một khi người được giới thiệu đạt mức VIP 2 hoặc hơn.
 • Tỷ lệ "kickback" 10% được chia sẻ bởi người mời sẽ kéo dài trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt tài khoản Futures.
 • Nếu số dư BNB trung bình hàng ngày của người giới thiệu giảm xuống dưới 500 BNB, tỷ lệ thưởng giới thiệu cơ sở của họ sẽ giảm từ 30% xuống 20%.
 • Các quy tắc tính toán số dư BNB trung bình hằng ngày áp dụng cho chương trình giới thiệu Binance Futures.
Điều khoản và Điều kiện:
 • Tất cả các phần thưởng giới thiệu (bao gồm của người mời và người được mời) đều được tính theo thời gian thực và được chuyển đến tài khoản Binance Futures tương ứng mỗi giờ.
 • Tài sản trả thưởng giới thiệu cũng chính là tài sản được dùng để thanh toán phí giao dịch.
 • Tỷ lệ giới thiệu được tính vào lúc 7:00 (Giờ Việt Nam) và cập nhật lúc 15:00 (Giờ Việt Nam) hàng ngày.
 • Phí thanh lý sẽ được loại trừ và không áp dụng vào chương trình giới thiệu Binance Futures.
 • Không giới hạn số lượng bạn bè tối đa mà một tài khoản có thể mời.
 • Phần thưởng giới thiệu và chiết khấu 'kickback' cho người được giới thiệu sẽ áp dụng cho phí giao dịch hợp đồng tương lai của cả tài khoản chính và tài khoản phụ của người được giới thiệu.
 • Binance không cho phép người dùng tự giới thiệu cho bản thân bằng cách lập các tài khoản khác nhau. Nếu phát hiện hành vi như vậy, tất cả lượt giới thiệu sẽ bị hủy và tất cả các khoản thưởng cùng ưu đãi giới thiệu dành cho tài khoản của người được giới thiệu cũng sẽ bị hủy. Để biết thêm hướng dẫn về cách hủy bỏ giới thiệu, vui lòng xem tại đây.
 • Binance có quyền gia hạn thời gian hiệu lực của người giới thiệu, trong thời gian đó, người mời có thể nhận được tiền thưởng giới thiệu, tùy theo quyết định của Binance.
 • Binance có thể điều chỉnh tỷ lệ thưởng giới thiệu vào bất cứ lúc nào và bảo lưu quyền thay đổi quy định của chương trình giới thiệu.
 • Binance có quyền xóa và/hoặc hủy bỏ các phần thưởng giới thiệu của những người dùng bị phát hiện đang sử dụng mã giới thiệu tùy chỉnh có nội dung xúc phạm, xuyên tạc và/hoặc có ý định xấu.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Futures là một hoạt động cực kỳ rủi ro, với tiềm năng mang đến cả lợi nhuận lớn và gây tổn thất đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ sẽ không phản ánh lợi nhuận của tương lai. Trong trường hợp giá biến động mạnh, có khả năng tất cả số dư ký quỹ của bạn sẽ bị thanh lý. Thông tin cung cấp ở đây không nên được xem là lời khuyên tài chính hay lời khuyên đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng các chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng futures.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
13/12/2019
Giao dịch tại mọi thời điểm với ứng dụng tiền mã hoá phiên bản di động của Binance
Theo dõi chúng tôi trên
Telegram: https://t.me/binanceexchange
Twitter: https://twitter.com/binance
Facebook: https://www.facebook.com/binance
Instagram: https://www.instagram.com/binance
Lưu ý:
Thông báo này được cập nhật vào ngày 12/04/2021 để thể hiện sự thay đổi trong phần Cảnh báo rủi ro và thời gian để tính toán cũng như cập nhật tỷ lệ hoa hồng giới thiệu, và các chi tiết khác về chương trình giới thiệu;
Thông báo đã được cập nhật vào ngày 23/04/2021 để giải thích rõ hơn về quy định cấp tối đa của các tài khoản được giới thiệu.
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.