Binance hỗ trợ staking Tezos (XTZ) với phí bằng 0

Binance
2019-12-03 00:55

Xin chào các Binancians,

Binance sẽ thêm hỗ trợ cho staking Tezos (XTZ) bắt đầu từ ngày 04/12/2019. Phần thưởng của XTZ sẽ được tính hàng ngày dựa trên ảnh sao chụp nhanh trực tiếp và được phân phối hàng tháng, với lần phân phối đầu tiên được hoàn thành trước ngày 20/1/2020.    Việc phân phối sẽ được hoàn thành trước ngày 20 của mỗi tháng tiếp theo. Binance sẽ phân phối phần thưởng XTZ như chi tiết dưới đây:

Chương trình phần thưởng staking hàng tháng của XTZ:

  • Bắt đầu từ ngày 04/12/2019, Binance sẽ bắt đầu thực hiện việc sao chụp nhanh hàng giờ về số dư của người dùng XTZ vào lúc 7:00.
  • Phân phối Stakes của XTZ sẽ được tính như sau:

XTZ được tạo bởi mỗi người dùng = Tổng phần thưởng đặt cược của XTZ nhận được theo tỷ lệ nắm giữ của Binance * Tỷ lệ nắm giữ XTZ của người dùng.

Tỷ lệ nắm giữ XTZ của người dùng = Số người dùng nắm giữ XTZ / Tổng số XTZ stake do Binance thực hiện.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

03/12/2019

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance