Binance điều chỉnh lãi suất vay hàng ngày đối với ETH

Binance
2019-12-03 11:38

Xin chào các Binancians,

Binance sẽ điều chỉnh lãi suất hàng ngày đối với việc vay ETH từ 0,02% thành 0,01%, bắt đầu từ 7:00 ngày 04/12/2019.

Xin lưu ý rằng sau thời gian trên, tất cả số dư ETH đã vay sẽ được cập nhật lãi suất hàng ngày.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng tham khảo danh sách đầy đủ của bảng lãi suất ở đây.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

03/12/2019

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance