Binance thêm các cặp giao dịch ký quỹ cho RVN

Binance
2019-12-03 07:27

Xin chào các Binancians,

Nền tảng giao dịch ký quỹ Binance đã bổ sung các cặp tài sản và các cặp giao dịch sau:

Tài sản ký quỹ mới: RVN

Tài sản vay mới: RVN

Các cặp ký quỹ mới: RVN/BTC,RVN/USDT

Để biết danh sách tất cả các tài sản được hỗ trợ và các cặp giao dịch cho giao dịch ký quỹ, vui lòng tham khảo: Dữ liệu ký quỹ.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

03/12/2019

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance