Binance thêm Giao Dịch Ký Quỹ cho IOST và VET

Binance
2019-10-29 07:13

Xin chào các Binancians,

Nền tảng giao dịch ký quỹ Binance đã thêm các tài sản và cặp giao dịch mới:

Tài sản giao dịch ký quỹ mới thêm: IOST, VET 

Tài sản mượn mới thêm: IOST, VET 

Cặp giao dịch ký quỹ mới: IOST/BTC, IOST/USDT, VET/BTC, VET/USDT

Thông tin các tài sản và các cặp giao dịch ký quỹ, các bạn tham khảo tại: https://www.binance.com/en/margin-fee

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

29/10/2019

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance