Cuộc thi giao dịch đồng CELR đã kết thúc

Binance
2019-08-27 02:45

Xin chào các Binancians,

Cuộc thi giao dịch đồng CELR đã kết thúc. Tất cả giải thưởng đã được phân phối tới tài khoản của những người chiến thắng.

Người dùng có thể xác nhận trong phần “Lịch sử phân phối" trong Trung tâm người dùng.

Chúc mừng tới người dùng it****@****.com và ka****@****.com đã chiến thắng giải thưởng đặc biệt Promotion C của cuộc thi. Hãy kiểm tra email của bạn và làm các bước tiếp theo.

Competition link: Launchpad Project Promotion Round 4 - Trade CELR and Play CelerX Games, $100,000 in BNB and a Trip to Osaka to Give Away! 

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

26/08/2019

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance