Binance đã phân phối đồng GAS và ONG của tháng 7.

Binance
2018-08-03 11:38

Xin chào các Binancians,

Binance đã hoàn tất việc phân phối tất cả các đồng GAS và ONG của tháng 7. Người dùng nắm giữ NEO và ONT có thể xác nhận việc được nạp thêm những đồng này trong phần “Lịch sử phân phối" tại phần Tài Khoản Người Dùng. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo đường link dưới đây:

Chú ý : Để xem số dư đồng ONG, hãy chú ý Không chọn tích vào “Hide small assets" trong phần Quỹ của bạn.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

03/08/2018

 

Kết nối với chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/
Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese
Twitter: https://twitter.com/binance