Sự Kiện Token Burn Quý 4 Của Binance

Binance
2018-07-17 13:45

Xin chào các Binancians,

Như trong whitepaper của Binance, chúng tôi sẽ đốt 2,528,767 BNB (tương đương khoảng 30 triệu USD) trong quý 4 này, và việc này sẽ được diễn ra trong vòng 2 ngày tới.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

17/07/2018

 

Kết nối với chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese
Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese
Twitter: https://twitter.com/binance