Cập nhật thông tin chụp số dư phục vụ Chương trình Airdrop Symbol (XYM) cho người nắm giữ NEM (XEM)

Binance
2021-03-15 07:10
Thân gửi các Binancian,
Theo lịch trình chụp số dư của cộng đồng NEM, chúng tôi đã chụp số dư của người dùng ở độ cao khối XEM 3.105.500, vào lúc 04:26:34 ngày 12/03/2021 (UTC).
Thời gian thực hiện được đề cập trong thông báo trước đây tương đương với thời gian trên khối. Xin xem trình khám phá blockchain để theo dõi quá trình cập nhật mới nhất của mạng. Chúng tôi phải tuân thủ các điều kiện chụp số dư do cộng đồng NEM đưa ra để đảm bảo sự công bằng cho chủ sở hữu XEM trên sàn của chúng tôi và của cộng đồng.
Hãy chú ý:
  • Hoạt động nạp và rút tiền XEM cũng đã được nối lại.
Để biết thêm thông tin về việc airdrop XYM, vui lòng tham khảo những điều sau:
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ nỗ lực hết sức để chọn ra những đồng coin chất lượng cao nhất, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
13/03/2021
Sử dụng ứng dụng giao dịch tiền mã hoá trên điện thoại của Binance:
Theo dõi chúng tôi trên