Dành riêng cho người dùng Đông Nam Á: Mua tiền mã hóa lần đầu trên P2P và cùng chia sẻ 10.000 DOGE

Binance
2021-06-04 06:19
Binance P2P dành tặng người dùng Đông Nam Á ưu đãi cùng chia sẻ giải thưởng 10.000 đồng DOGE.
Thời gian chương trình: Từ 2021-06-04 11:00 - 2021-06-08 10:59 (UTC+7)
Cách thức tham gia?
  1. Hoàn tất Xác minh danh tính
  2. Thực hiện giao dịch mua tiền mã hoá đầu tiên của mình trị giá từ 30 USD trên Binance P2P
Ưu đãi này CHỈ dành cho người dùng khu vực Đông Nam Á CHƯA CÓ phát sinh giao dịch trên Binance P2P. Trong thời gian chương trình, 500 người dùng đầu tiên mỗi ngày sẽ cùng chia sẻ 2500 DOGE.
Bắt đầu với:
Điều kiện chương trình:
  • Ưu đãi chỉ dành cho người dùng có danh tính được xác định thuộc khu vực Đông Nam Á.
  • Ưu đãi chỉ áp dụng cho người dùng với vai trò taker (người dùng đặt lệnh mua thông qua chọn quảng cáo trên Binance P2P), KHÔNG áp dụng cho thương nhân P2P và các nhà tạo quảng cáo.
  • Thời gian mỗi ngày tính từ 11:00 UTC+7 đến 10:59 UTC+7. Token thưởng DOGE sẽ được phân phối đến ví spot của người dùng trong vòng 02 tuần kể từ khi chương trình kết thúc. Người dùng có thể tìm thấy phần thưởng tại menu “Ví - Lịch sử giao dịch - Phân phối”.
  • Mỗi người dùng sẽ chỉ nhận được một phần thưởng trong thời gian ưu đãi.
  • Binance có quyền loại bất kỳ người dùng tham gia nào có dấu hiệu gian lận ngay lập tức.
  • Binance có quyền quyết định và / hoặc sửa đổi hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy bỏ, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngừng Ưu đãi này, các điều khoản và tiêu chí về tính đủ điều kiện, phương pháp lựa chọn và số lượng người chiến thắng, và thời gian của bất kỳ hành động nào sẽ được thực hiện, và tất cả Người tham gia sẽ bị ràng buộc bởi những sửa đổi này.
Lưu ý: Việc sử dụng các dịch vụ Binance P2P và tất cả thông tin và nội dung khác (bao gồm cả thông tin của các bên thứ ba) được bao gồm hoặc có thể truy cập từ các dịch vụ Binance P2P có thể mang đến rủi ro cho bạn. Trách nhiệm duy nhất của chúng tôi là xử lý giao dịch thanh toán của bạn. Tất cả các khoản thanh toán là cuối cùng khi hoàn thành trừ khi pháp luật yêu cầu khác. Nền tảng Binance P2P không có quyền cũng như nghĩa vụ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ một khoản thanh toán đã hoàn thành. Cả nền tảng Binance P2P và người bán đều không chịu trách nhiệm về tổn thất của bạn trong một khoản thanh toán đã hoàn thành.
Binance có quyền quyết định sửa đổi hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.