Binance Loans thêm KSM, MANA & SAND vào danh sách các tài sản có thể vay, ra mắt ưu đãi dành cho các đồng Stablecoin!

Binance
2021-12-08 03:47
Thân gửi Cộng đồng Binance, 
Binance đã thêm KSM, MANA SAND vào danh sách các tài sản có thể dùng để thế chấp trên nền tảng Binance Loans.
Ưu đãi dành cho các đồng stablecoin
  • Người dùng có thể tận hưởng ưu đãi lãi suất ngày chỉ còn 0,04% khi vay BUSD trên nền tảng Binance Loans với tài sản thế chấp là CAKE, CTSI, KSM hoặc MDX.
    • Lãi suất ngày ở mức siêu ưu đãi là 0% khi vay BUSD với CAKE là tài sản thế chấp
    • Tỷ lệ lãi suất hàng ngày chỉ ở mức 0.0013% khi vay BUSD với CTSI là tài sản thế chấp
    • Tỷ lệ lãi suất hằng ngày chỉ ở mức 0,0258% khi vay BUSD, với KSM là tài sản thế chấp
    • Tỷ lệ lãi suất hàng ngày chỉ ở mức 0.0037% khi vay BUSD với MDX làm tài sản thế chấp
  • Người dùng có thể tận hưởng ưu đãi lãi suất ngày chỉ còn 0,06% khi vay USDT trên nền tảng Binance Loans.
Binance Loans cung cấp sự lựa chọn đa dạng về các loại tài sản mã hóa được hỗ trợ, lãi suất, tài sản thế chấp và giới hạn vay tối đa dựa trên điều kiện thị trường và phù hợp hoạt động quản lý rủi ro nội bộ của chúng tôi.
Vui lòng truy cập trang Dữ liệu cho vay để biết thêm chi tiết.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Binance Loans, hãy đọc các bài viết sau để bắt đầu: 
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Bạn hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
07/12/2021
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.