Thông báo về sự kiện Merge (Hợp nhất) sắp tới của Ethereum (25/08/2022)

Binance
2022-08-26 14:41
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Chuỗi Bằng chứng xử lý (PoW) của Ethereum sẽ chuyển sang chuỗi Bằng chứng cổ phần (PoS) khi đạt đến giá trị Terminal Total Difficulty (TTD) 58750000000000000000000. Việc nâng cấp lớp thực hiện (Paris) dự kiến diễn ra từ ngày 10/09/2022 đến 20/09/2022. Quá trình này dự kiến sẽ được thực hiện tại block mainnet ETH số 15.540.293 hoặc vào khoảng 07:30 ngày 15/09/2022 (Giờ Việt Nam).
Trước đó, việc nâng cấp lớp đồng thuận (Bellatrix) cho epoch 144.896 trên Beacon Chain đã được lên lịch vào 18:34:47 ngày 06/09/2022 (Giờ Việt Nam).
Do mỗi đợt hard fork có thể tạo ra token mới nên Binance đã thực hiện các bước sau để giảm rủi ro giao dịch do biến động giá mang lại và duy trì sự an toàn cho tiền của người dùng trong hard fork như sau:
1. Hoạt động Nạp & Rút ETH
Binance sẽ tạm ngừng chức năng nạp và rút token ETH và ERC-20 vào khoảng:
  • 18:00 ngày 06/09/2022 (Giờ Việt Nam) đối với sự kiện nâng cấp lớp đồng thuận Bellatrix
  • 07:00 ngày 15/09/2022 (Giờ Việt Nam) đối với sự kiện nâng cấp lớp thực thi Paris
Hãy đảm bảo bạn dành ra đủ thời gian để khoản nạp cho token ETH và ERC-20 của bạn được xử lý đầy đủ trước những thời điểm trên. Chúng tôi sẽ xử lý tất cả các yêu cầu kỹ thuật đối với người dùng đang nắm giữ token ETH và ERC-20 trên Binance.
2. Về sự kiện Hợp nhất
Có 2 trường hợp có thể xảy ra với sự kiện Hợp nhất Ethereum (ETH):
Tình huống A: 
Không tạo ra token mới. Binance sẽ mở lại chức năng nạp và rút token ETH và ERC-20 trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi sẽ thông báo đến người dùng sau đó.
Tình huống A: 
Chuỗi gốc sẽ chia thành 2 chuỗi cùng tồn tại song song nhau và token mới sẽ hình thành. Ticker "ETH" sẽ được sử dụng cho chuỗi PoS của Ethereum. Chúng tôi sẽ ghi nhận token đã phân tách từ chuỗi phân tách vào tài khoản Binance của người dùng theo tỷ lệ 1:1, dựa trên ảnh chụp màn hình số dư ETH trước khi diễn ra sự kiện nâng cấp lớp thực thi Paris (ở chiều cao khối 15.540.293 của mainnet ETH hoặc tương đương vào lúc 07:30 ngày 15/09/2022 (Giờ Việt Nam)). Chúng tôi sẽ hỗ trợ người dùng rút token đã phân tách. Các chi tiết khác về việc phân bổ này sẽ được nêu trong một thông báo riêng. 
Binance có quyền cập nhật lại cách đánh giá lần phân tách chuỗi này trong một thông báo khác.
Để bảo vệ người dùng, Binance sẽ tiến hành xét duyệt nghiêm ngặt token đã phân tách trước khi niêm yết, tương tự như mọi đồng coin/token khác. Binance không đảm bảo sẽ niêm yết bất kỳ token nào theo chính sách nội bộ của chúng tôi.
3. Giao dịch Spot & Margin đối với Token ETH và ERC-20 
Giao dịch Spot: Hoạt động giao dịch Spot của token ETH và ERC-20 sẽ không bị ảnh hưởng. Hãy nhớ thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý rủi ro vì khả năng cao sẽ xảy ra biến động giá sau những lần hard fork không đạt được sự đồng thuận.
Giao dịch Margin: Hoạt động giao dịch Cross và Isolated Margin của ETH sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Binance sẽ tạm ngừng chức năng vay Cross và Isolated Margin của ETH từ 00:00 ngày 08/09/2022 (Giờ Việt Nam) đến khoảng 07:00 ngày 16/09/2022 (Giờ Việt Nam). 
Xin lưu ý rằng vẫn có khả năng xảy ra thanh lý trong trường hợp giá biến động dữ dội. Binance có quyền cập nhật thời gian tạm ngừng chức năng vay Cross và Isolated Margin của ETH và điều chỉnh tỷ lệ lãi suất vay ETH, có hoặc không có thông báo trước. 
Ngoài ra, người dùng nợ ETH được yêu cầu trả lại token đã phân tách trong Trường hợp B. Nếu người dùng không trả lại token đã phân tách, các khoản nợ token đã phân tách sẽ được tính vào tài khoản ký quỹ của người dùng. 
4. Giao dịch Futures với ETH
Hoạt động giao dịch Hợp đồng tương lai USDⓈ-M và COIN-M của ETH sẽ tiếp tục mà không bị ảnh hưởng. Binance Futures sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ bổ sung, bao gồm nhưng không giới hạn ở: 
  • Điều chỉnh cấp độ ký quỹ bao gồm giá trị đòn bẩy tối đa, giá trị vị thế và mức ký quỹ duy trì theo từng cấp.
  • Cập nhật funding rate bao gồm lãi suất, phí, giới hạn funding rate và tần suất thanh toán.
  • Thay đổi thành phần cấu thành chỉ số giá.
  • Sử dụng cơ chế Bảo vệ giá gần nhất để cập nhật Giá đánh dấu. 
Trong trường hợp chuỗi gốc chia thành 2 chuỗi cùng tồn tại song song nhau và token mới được tạo ra, chỉ số giá Hợp đồng tương lai USDⓈ-M và COIN-M của ETH sẽ theo dõi ticker “ETH” (nghĩa là chuỗi PoS của Ethereum) trên Binance Spot và các Sàn giao dịch thị trường Spot lớn. Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với tài sản cơ sở của Hợp đồng tương lai, Binance sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết hoặc cập nhật tin tức trong các thông báo sau đó. 
Để xem thành phần cấu thành chỉ số giá, vui lòng tham khảo Chỉ số giá
5. Token đòn bẩy Binance - ETHUP & ETHDOWN
Các cặp giao dịch ETHUP/USDT và ETHDOWN/USDT sẽ được tiếp tục mà không chịu chịu ảnh hưởng gì. Xin lưu ý, trong các trường hợp thị trường biến động dữ dội, việc đăng ký và rút token có thể bị hoãn.
6. Hợp đồng Quyền chọn ETHUSDT Binance (App) 
Giao dịch Quyền chọn ETHUSDT trên Ứng dụng Binance sẽ tiếp tục mà không bị ảnh hưởng.
7. Binance Convert
Giao dịch ETH trên Binance Convert sẽ tiếp tục mà không bị ảnh hưởng.
8. Vay tiền mã hoá với Binance 
Vay tiền mã hoá của Binance sẽ tạm ngừng chức năng vay ETH từ 00:00 ngày 08/09/2022 (Giờ Việt Nam) đến khoảng 07:00 ngày 16/09/2022 (Giờ Việt Nam). Binance có quyền cập nhật thời gian tạm ngừng chức năng vay ETH và điều chỉnh lãi suất vay ETH, có hoặc không có thông báo trước. Người dùng nợ ETH buộc phải trả lại giá trị tương đương bằng cách sử dụng token đã phân tách mới trong Trường hợp B. 
9. Dual Investment 
ETH Dual Investment sẽ tiếp tục mà không bị ảnh hưởng. Hãy nhớ thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý rủi ro vì khả năng cao sẽ xảy ra biến động giá sau những lần hard fork không đạt được sự đồng thuận.
10. Liquid Swap
Bể thanh khoản ETH trên Liquid Swap sẽ tiếp tục mà không bị ảnh hưởng. Hãy nhớ thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý rủi ro vì khả năng cao sẽ xảy ra biến động giá sau những lần hard fork không đạt được sự đồng thuận.
11. Savings
Tiết kiệm linh hoạt ETH và Tiết kiệm cố định ETH sẽ tiếp tục mà không bị ảnh hưởng. Hãy đảm bảo bạn đã thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý rủi ro vì khả năng cao sẽ xảy ra biến động giá sau những lần hard fork không đạt được sự đồng thuận. 
12. Staking 
Binance sẽ tạm ngừng chức năng nạp và rút BETH từ 07:00 ngày 14/09/2022 (Giờ Việt Nam) đến khoảng 07:00 ngày 16/09/2022 (Giờ Việt Nam). BETH là tài sản token hóa đại diện cho ETH mà bạn đã stake qua Binance. Binance có quyền cập nhật thời gian tạm ngừng chức năng nạp và rút BETH, có hoặc không có thông báo trước. 
Trong trường hợp xảy ra Trường hợp B, những người dùng giữ BETH có thể nhận hoặc không thể nhận được token của đợt airdrop từ chuỗi phân tách, tùy thuộc vào cách chuỗi phân tách xử lý các hợp đồng nạp ETH 2.0. Chúng tôi sẽ đưa ra một thông báo khác, nếu cần.
Sau sự kiện Hợp nhất, ETH 2.0 Staking sẽ tiếp tục mà không bị ảnh hưởng. Xin lưu ý rằng người dùng chỉ có thể rút ETH đã stake sau khi sự kiện nâng cấp mainnet ETH tiếp theo (Shanghai Upgrade) diễn ra. 
Ngoài ra, DeFi Staking sẽ ngừng chấp nhận gói đăng ký DeFi Staking ETH mới từ 07:00 ngày 14/09/2022 (Giờ Việt Nam) đến khoảng 07:00 ngày 16/09/2022 (Giờ Việt Nam). Các gói đăng ký DeFi Staking ETH sẽ không bị ảnh hưởng. Binance có quyền cập nhật thời gian tạm ngừng gói đăng ký DeFi Staking ETH mới, có hoặc không có thông báo trước. 
13. Đầu tư tự động
Các gói Đầu tư tự động ETH hiện tại sẽ tiếp tục mà không bị ảnh hưởng. Hãy nhớ thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý rủi ro vì khả năng cao sẽ xảy ra biến động giá sau những lần hard fork không đạt được sự đồng thuận.
14. Binance Pool
Sau sự kiện Hợp nhất, Binance Pool sẽ bỏ dịch vụ đào ETH. Người dùng ETH Pool có thể chuyển hashrate của mình sang ETC Pool.
15. Binance Card/Pay 
Binance Card/Pay sẽ tiếp tục mà không bị ảnh hưởng. 
16. Mã/Thẻ quà tặng Binance
Mã/Thẻ quà tặng Binance sẽ tiếp tục mà không bị ảnh hưởng.
Lưu ý thêm:
  • Các giao dịch nạp ETH chưa được xác nhận, giao dịch rút ETH đang chờ xử lý và ETH được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay sẽ không được tính vào lần chụp ảnh màn hình số dư ETH của người dùng trước khi sự kiện nâng cấp lớp thực thi Paris diễn ra. 
  • Ảnh chụp nhanh này bao gồm tổng số dư ETH ròng trên các ví Spot, Funding, Margin, Futures và Earn. Mọi token mới xuất hiện từ đợt hard fork sẽ được ghi nhận vào tài khoản của người dùng đủ điều kiện. 
  • Chúng tôi sẽ đưa ra một thông báo khác về thời gian mở lại chức năng nạp và rút tiền, cũng như thông tin thêm về việc chia chuỗi ETH tiềm năng có thể ảnh hưởng đến thông tin trên. 
  • Sự kiện nâng cấp lớp thực thi Paris ước tính sẽ diễn ra ở chiều cao khối 15.540.293 của mainnet ETH. Thời gian ước tính này chỉ để người dùng tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian lan truyền dữ liệu khối.
Để biết thêm thông tin, bạn có thể tham khảo các bài viết sau:
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
25/08/2022
Theo dõi chúng tôi trên 
Lưu ý: Thông báo này được cập nhật lần cuối vào ngày 12/09/2022 để làm rõ rằng trong Trường hợp B, người dùng nợ ETH trong Ký quỹ Binance và không trả lại token đã phân tách sẽ được ghi nợ token đã phân tách vào các tài khoản ký quỹ của họ. Thông báo này được cập nhật vào ngày 09/09/2022 để làm rõ rằng Ký quỹ và Vay tiền mã hoá của Binance sẽ tạm ngừng chức năng cho vay ETH từ 00:00 ngày 08/09/2022 (Giờ Việt Nam) và người dùng nợ ETH buộc phải trả lại giá trị tương đương bằng cách sử dụng token đã phân tách mới trong Trường hợp B. Thông báo này đã được cập nhật vào ngày 27/08/2022 để làm rõ rằng số dư ETH ròng trong ví Hợp đồng Tương lai được tính vào airdrop trong trường hợp token mới được tạo trong quá trình Merge.
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá lớn. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm quen thuộc và hiểu rõ rủi ro. Bạn nên cân nhắc kỹ kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình, cũng như tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.