Thu thập Lời Chúc Năm mới & Tạo ra Binance Tiger: Chia sẻ quỹ thưởng lên tới 38.888 BUSD!

Binance
2022-01-25 13:55
Thời gian hoạt động : 07:00 sáng ngày 26/01/2022 (Giờ VN) - 18:59 ngày 06/02/2022 (Giờ VN)
Làm thế nào để thu thập lời chúc năm mới và tạo ra Binance Tiger?
 • Hoàn thành giao dịch ít nhất 100 USDT với các cặp giao dịch BNB/USDT, BTC/USDT, ETH/USDT,GLMR/USDT, ADA/USDT, FTM/USDT, LUNA/ USDT hoặc MATIC/USDT(giao ngay và ký quỹ).
 • Sau mỗi giao dịch đủ điều kiện như đã đề cập ở trên, người dùng có thể vào trang hoạt động để thu thập một điều ước năm mới. Sau khi thu thập năm lời chúc năm mới độc đáo, người dùng có thể tạo Binance Tiger.
 • Chỉ những người dùng hoàn thành KYC tạo Binance Tiger với tổng khối lượng giao dịch tối thiểu (bao gồm cả mua và bán) là 800 USDT trên tất cả các cặp giao dịch đủ điều kiện sẽ đủ điều kiện để chia sẻ phần thưởng.
Phần thưởng là gì?
Phần thưởng có thể mở rộng: Giao dịch và Thu thập để Chia sẻ quỹ thưởng lên đến 38.888 BUSD!
Tất cả người dùng tạo Binance Tiger trên trang hoạt động và tích lũy tổng khối lượng giao dịch tối thiểu (bao gồm cả mua và bán) là 800 USDT trên tất cả các cặp giao dịch đủ điều kiện, có thể chia đều nhóm phần thưởng luân phiên lên đến 38.888 BUSD bằng phiếu thưởng. Phần thưởng sẽ tăng lên dựa trên tổng số người dùng tạo thành công Binance Tiger.
Tổng số người dùng tạo Tiger
≥ 3.888
≥ 5.888
≥ 8.888
Tổng phần thưởng 
8.888 BUSD
18.888 BUSD
38.888 BUSD
Tip: Chia sẻ trang hoạt động trên các cộng đồng xã hội - mời nhiều người dùng tham gia hơn, có thể giúp bạn mở khóa thêm quỹ phần thưởng!
Điều khoản và điều kiện:
 • Nếu bạn chưa có tài khoản Binance, hãy nhấp vào đây để nhận ưu đãi giảm 10% phí giao dịch. Ưu đãi giảm 10% phí giao dịch Spot sẽ được áp dụng trong suốt thời gian chương trình giới thiệu của Binance có hiệu lực. Mức giảm 10% phí giao dịch Futures do người mời chia sẻ sẽ có hạn dùng trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt tài khoản Futures.
 • Các cặp giao dịch ký quỹ & giao ngay đủ điều kiện: BNB/USDT, BTC/USDT, ETH/USDT, GLMR/USDT, ADA/USDT, FTM/USDT, LUNA/USDTMATIC/USDT(ít nhất là 100 USDT cho mỗi lệnh).
 • Phần thưởng sẽ được phân bổ trong vòng 4 tuần sau khi hoạt động kết thúc. 
 • Đối với phần thưởng voucher token, bạn sẽ có thể đăng nhập và đổi voucher token qua Tài khoản > Trung tâm phần thưởng. Thời hạn hiệu lực được ấn định là 14 ngày kể từ ngày phân phối. Tìm hiểu Cách đổi voucher.
 • Lưu ý là độ hiếm của mỗi thẻ là khác nhau.
 • Người dùng sẽ chỉ nhận được phần thưởng nếu sưu tập được đủ bộ năm (5) thẻ để mở khoá Binance Tiger. Mọi trường hợp kết hợp nào khác đều không được phép nhận thưởng. 
 • Người dùng có thể trao đổi lời chúc của mình với những người dùng khác mà không bị giới hạn gì và có thể trao đổi ở bất kỳ lúc nào. 
 • Binance không ủng hộ việc mua bán lời chúc giữa người dùng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào xuất phát từ hoạt động này.
 • Khối lượng giao dịch của tài khoản phụ và tài khoản Margin sẽ được cộng chung với khối lượng giao dịch của tài khoản chính ở thời điểm tính toán sau cùng. Mỗi tài khoản phụ sẽ không được xem là tài khoản độc lập khi tham gia hoạt động này.
 • Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là giao dịch wash trade hoặc đăng ký tài khoản ồ ạt trái phép, tự giao dịch với bản thân hoặc có dấu hiệu thao túng thị trường.
 • Binance bảo lưu quyền định đoạt kết quả cuối cùng của hoạt động.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.