Các cập nhật về Cách tính toán Funding Rate cho Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu (11/05/2021)

Binance
2021-05-12 08:41
Thân gửi các Binancian,
Để mang đến trải nghiệm giao dịch tốt hơn cho mọi người dùng, chúng tôi sẽ tiến hành điều chỉnh cơ chế tính toán mức giới hạn Funding Rate cho các hợp đồng tương lai vĩnh cửu vào lúc 20:00 ngày 11/05/2021 (Giờ Việt Nam). Chi tiết điều chỉnh cụ thể như sau:
Các quy định trước khi điều chỉnh:
Mức sàn (Floor)= max (Funding Rate của giai đoạn gần nhất - 0,75 * Tỷ lệ Ký quỹ duy trì, -0,75* (Tỷ lệ Ký quỹ ban đầu - Tỷ lệ Ký quỹ duy trì))
Mức Giới hạn (Cap)= min (Funding Rate của giai đoạn gần nhất + 0,75 * Tỷ lệ Ký quỹ duy trì, 0,75 * (Tỷ lệ Ký quỹ ban đầu - Tỷ lệ Ký quỹ duy trì))
Giới hạn Funding Rate= clamp (Funding Rate, Floor, Cap)
Các quy định sau khi điều chỉnh:
Mức sàn (Floor)= -0,75 * Tỷ lệ Ký quỹ duy trì
Mức Cap (Giới hạn)= 0,75 * Tỷ lệ Ký quỹ duy trì
Giới hạn Funding Rate= clamp (Funding Rate, Floor, Cap)
Thông tin thêm:
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Futures là một hoạt động cực kỳ rủi ro, với tiềm năng cho cả lợi nhuận lớn và gây tổn thất đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ sẽ không phản ánh lợi nhuận của tương lai. Trong trường hợp giá biến động mạnh, có khả năng tất cả số dư ký quỹ của bạn sẽ bị thanh lý. Thông tin cung cấp ở đây không nên được xem là lời khuyên tài chính hay lời khuyên đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng các chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng futures.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
11/05/2021
Giao dịch tại mọi thời điểm với ứng dụng tiền mã hoá phiên bản di động của Binance
Theo dõi chúng tôi trên
Telegram: https://t.me/binanceexchange
Twitter: https://twitter.com/binance
Facebook: https://www.facebook.com/binance
Instagram: https://www.instagram.com/binance
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.