Binance thêm Hợp đồng COIN-Ⓜ️ Futures vào Chương trình Giới thiệu

Binance
2020-07-21 11:09
Thân gửi các Binancian,
Kể từ 07:00 AM ngày 21/07/2020 giờ Việt Nam, người dùng sẽ có thể nhận phần thưởng giới thiệu từ những bạn bè mà đã được mình mời đến Binance Futures và giao dịch Hợp đồng COIN-Ⓜ️ Futures.
Điều này đồng nghĩa với việc mỗi khi bạn mời được bạn bè đến Binance Futures, bạn sẽ nhận được phần thưởng giới thiệu từ phí giao dịch spot, phí giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cữu và phí giao dịch hợp đồng COIN-Ⓜ️ Futures của người bạn đó.
Chi tiết tỷ lệ thưởng giới thiệu Hợp đồng COIN-Ⓜ️ Futures tính theo phí giao dịch:
Yêu cầu
Bạn nhận được
Bạn bè của bạn được giảm
< 500 BNB
10%
10%
≥ 500 BNB
20%
10%
Tiếp thị Futures
30%
10%
● Tất cả bạn bè được bạn mời mặc định sẽ được hưởng ưu đãi giảm 10% phí giao dịch trong 30 ngày đầu tiên.
● Nếu số dư tài khoản BNB trung bình hàng ngày của bạn từ 500 BNB trở lên, bạn sẽ nhận được 20% phí giao dịch của bạn bè làm phần thưởng giới thiệu.
● Nếu số dư tài khoản BNB trung bình hàng ngày của bạn thấp hơn 500 BNB, bạn sẽ nhận được 10% phí giao dịch của bạn bè làm phần thưởng giới thiệu.
Tiếp thị viên liên kết cho Binance Futures có thể nhận được đến 30% phí giao dịch của bạn bè làm phần thưởng giới thiệu.
Điều khoản & Điều kiện:
● Tất cả phần thưởng giới thiệu (gồm cả các khoản thưởng nhận bởi người giới thiệu và được chia sẻ cho người được giới thiệu) được tính theo thời gian thực và chuyển đến các tài khoản Binance Futures tương ứng mỗi giờ.
● Tài sản trả thưởng giới thiệu cũng chính là tài sản được dùng để thanh toán phí giao dịch.
● Tỷ lệ thưởng giới thiệu được tính vào 07:00 AM mỗi ngày và được cập nhật vào lúc 08:00 AM (giờ Việt Nam).
● Ưu đãi giảm 10% phí giao dịch futures được chia sẻ bởi người giới thiệu sẽ hết hiệu lực sau 30 ngày kể từ thời điểm kích hoạt tài khoản Futures.
● Xin lưu ý rằng bạn chỉ đủ điều kiện để nhận phần thưởng giới thiệu từ những người dùng ở mức VIP 1 trở xuống. Một khi người được bạn giới thiệu đạt mức VIP 2 trở lên, bạn sẽ ngừng nhận được phần thưởng giới thiệu từ họ.
● Phần thưởng giới thiệu nhận được từ mỗi người dùng được giới thiệu sẽ hết hạn trong vòng 12 tháng kể từ ngày đăng ký.
● Binance được tùy ý gia hạn thời gian hết hạn của người được giới thiệu.
● Phí thanh lý sẽ được loại trừ và không áp dụng vào chương trình giới thiệu Binance Futures.
● Không giới hạn số lượng bạn bè tối đa mà một tài khoản có thể mời.
● Nếu số dư BNB trung bình hàng ngày của người giới thiệu giảm xuống dưới 500 BNB, tỷ lệ thưởng giới thiệu của họ sẽ giảm từ 20% xuống 10%.
● Phần thưởng giới thiệu và ưu đãi giảm phí cho người được giới thiệu sẽ áp dụng cho phí giao dịch hợp đồng COIN-Ⓜ️ Futures của cả tài khoản chính và tài khoản phụ của người được giới thiệu.
● Binance có thể điều chỉnh tỷ lệ thưởng giới thiệu vào bất cứ lúc nào và bảo lưu quyền thay đổi quy định của chương trình giới thiệu.
● Binance không cho phép người dùng tự giới thiệu cho bản thân bằng cách lập các tài khoản khác nhau. Nếu phát hiện hành vi như vậy, tất cả lượt giới thiệu sẽ bị hủy và tất cả các khoản thưởng cùng ưu đãi giới thiệu dành cho tài khoản của người được giới thiệu cũng sẽ bị hủy.
● Binance có quyền xóa và/hoặc hủy bỏ các phần thưởng giới thiệu của những người dùng bị phát hiện đang sử dụng mã giới thiệu tùy chỉnh có nội dung xúc phạm, xuyên tạc và/hoặc có ý định xấu.
● Binance bảo lưu quyền được thay đổi quy định của chương trình giới thiệu futures ở bất kỳ thời điểm nào do thay đổi điều kiện thị trường, xuất hiện rủi ro lừa đảo, hoặc bất kỳ nguyên nhân nào được chúng tôi cho là phù hợp.
Cảnh báo rủi ro:Việc mua, bán, nắm giữ và tham gia giao dịch các dạng phái sinh tương lai của tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường cao. Bản chất biến động dữ dội và bất thường của giá tiền mã hóa có thể sẽ khiến bạn chịu thiệt hại nặng nề. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát nào có thể xảy ra do biến động giá khi bạn mua, bán, nắm giữ hoặc sử dụng đòn bẩy lên giao dịch tiền mã hóa.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
21/07/2020
Sử dụng ứng dụng giao dịch tiền mã hoá trên điện thoại của Binance:
Kết nối với chúng tôi: