Binance Liquid Swap hỗ trợ BTC - Tham gia để chia sẻ phần thưởng 500.000 USD

Binance
2020-12-21 04:37
Xin chào các Binancian,
Binance Liquid Swap đã thêm BTC vào danh sách các tài sản được hỗ trợ và ra mắt các liquidity pool BTC/ETH và DAI/ETH mới.
Để cảm ơn người dùng vì đã không ngừng ủng hộ, Binance Liquid Swap đang tung ra đợt khuyến mại phần thưởng thứ hai. Hãy trở thành nhà cung cấp thanh khoản để được chia sẻ phần thưởng lên đến 500.000 BUSD.
Trong thời gian diễn ra hoạt động, những người dùng cung cấp thanh khoản cho các liquidity pool BTC/ETH, DAI/ETH, WBTC/ETH và ETH/BUSD sẽ chia sẻ tổng giải thưởng 500.000 BUSD, chưa bao gồm lãi cơ bản (Phí giao dịch + Lãi tiết kiệm linh hoạt).
Thời gian diễn ra hoạt động: từ 07:00 AM ngày 19/12/2020 đến 07:00 AM 02/01/2020 (giờ Việt Nam)
Binance sẽ phân bổ phần thưởng dựa trên tỷ lệ cổ phần pool theo giờ của người dùng trong các liquidity pool ở trên (v.d., Phần thưởng airdrop hàng giờ của người dùng = Tỷ lệ cổ phần pool * Tổng phần thưởng airdrop mỗi giờ của pool.)
Phần thưởng cho các liquidity pool:
Liquidity Pool
Tổng phần thưởng
Kỳ hạn
Tổng phần thưởng hàng ngày
BTC/ETH
150.000 BUSD
14 ngày
10.714 BUSD
DAI/ETH
150.000 BUSD
14 ngày
10.714 BUSD
WBTC/ETH
100.000 BUSD
14 ngày
7.142 BUSD
ETH/BUSD
100.000 BUSD
14 ngày
7.142 BUSD
Ví dụ, trong thời gian hoạt động, nếu người dùng A thêm thanh khoản vào pool BTC/ETH và nắm giữ 0,1% cổ phần pool, thì phần thưởng hàng giờ mà người dùng A có thể nhận được là: 0,1% * (150.000 BUSD / 14 ngày / 24 giờ) = 0,4464 BUSD
Lưu ý:
  • Phần thưởng airdrop cho hoạt động này được giới hạn cho những người dùng thêm thanh khoản vào 4 liquidity pool đề cập ở trên.
  • Hệ thống sẽ tính toán tỷ lệ cổ phần pool mỗi giờ. Do độ trễ của mạng và một số lý do khác, tỷ lệ cổ phần poo" được hiển thị trên trang có thể khác với tỷ lệ cổ phần pool do hệ thống tính toán, chúng tôi sẽ sử dụng tỷ lệ do hệ thống tính toán để phân bổ phần thưởng.
  • Phần thưởng sẽ được phân bổ trong vòng 7 ngày làm việc sau khi hoạt động kết thúc. Người dùng có thể xem phần thưởng của họ bằng cách truy cập Trung tâm Tài khoản > Ví > Lịch sử phân bổ.
  • Binance Liquid Swap không đảm bảo thu nhập ổn định. Hoạt động cung cấp thanh khoản cho các liquidity pool tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Trong trường hợp thị trường biến động dữ dội, nó có thể gây thiệt hại lên cả tài sản gốc do rủi ro tạm thời.
  • Vui lòng đọc về rủi ro tạm thời tại đây: Giải thích về thiệt hại tạm thời.
  • Binance bảo lưu quyền được tuỳ ý hủy bỏ hoặc chỉnh sửa Hoạt động và Quy định của hoạt động này.
Liên kết tham khảo:
Cảnh báo rủi ro: Đầu tư tiền mã hoá là một hoạt động có rủi ro thị trường cao. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát trực tiếp, gián tiếp hoặc là hệ quả từ cuộc thi giao dịch. Hãy đầu tư một cách cẩn trọng.
Đội ngũ Binance
18/12/2020
Binance - Giao dịch tiền mã hoá - Mua bán Bitcoin BTC, Ethereum ETH, Tether USDT :
Kết nối với chúng tôi: