Hoạt động Thử nghiệm Testnet Binance Vanilla Options đã kết thúc

Binance
2020-11-30 04:11
Xin chào các Binancian,
Hoạt động Thử nghiệm Testnet Binance Vanilla Options đã kết thúc. Danh sách top 50 người dùng có doanh thu cao nhất đã được liệt kê trong bảng dưới đây.
Nếu bạn là người chiến thắng, vui lòng liên hệ activity@binance.com với địa chỉ email bạn đã đăng ký với testnet Vanilla Options và gửi "ID tài khoản Testnet + ID Binance" để nhận phần thưởng của bạn.
Binance sẽ phân bổ phần thưởng BNB trong vòng hai tuần sau khi xác minh thông tin của bạn. Hãy kiểm tra phần thưởng trong lịch sử ví của bạn.
Lưu ý: Vui lòng gửi email trong vòng 1 tuần để nhận phần thưởng của bạn. Phần thưởng của bạn sẽ bị hủy nếu bạn không gửi email trước thời hạn.
Top 50 người chiến thắng (theo doanh thu)
ID tài khoản testnet
Được tính toán bởi
Doanh thu
Xếp hạng
100002261
USDT
769,134
1
100001539
USDT
750,835
2
100002102
USDT
646,395
3
100001749
USDT
549,628
4
100001452
USDT
509,845
5
100002106
USDT
497,606
6
100001238
USDT
494,282
7
100004395
USDT
479,560
8
100004136
USDT
479,090
9
100003580
USDT
469,998
10
100000936
USDT
464,338
11
100002103
USDT
453,145
12
100001977
USDT
438,660
13
100002104
USDT
429,456
14
100000927
USDT
417,847
15
100005118
USDT
410,707
16
100004375
USDT
368,641
17
100002022
USDT
335,848
18
100002055
USDT
320,766
19
100005154
USDT
309,535
20
100001112
USDT
307,717
21
100004313
USDT
302,012
22
100000863
USDT
259,398
23
100000791
USDT
250,792
24
100001837
USDT
247,971
25
100001118
USDT
247,099
26
100002255
USDT
230,810
27
100002257
USDT
225,599
28
100004900
USDT
220,478
29
100001988
USDT
214,574
30
100001600
USDT
214,464
31
100001423
USDT
210,119
32
100001301
USDT
182,212
33
100002107
USDT
180,916
34
100002778
USDT
163,869
35
100002608
USDT
152,818
36
100000872
USDT
150,659
37
100001217
USDT
150,160
38
100000917
USDT
138,013
39
100000889
USDT
134,416
40
100000745
USDT
129,369
41
100001089
USDT
125,143
42
100006489
USDT
123,622
43
100002222
USDT
122,604
44
100001696
USDT
117,129
45
100003163
USDT
116,328
46
100001870
USDT
113,733
47
100001994
USDT
111,520
48
100004591
USDT
111,013
49
100001535
USDT
110,257
50
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
26/11/2020
Binance - Giao dịch tiền mã hoá - Mua bán Bitcoin BTC, Ethereum ETH, Tether USDT :
Kết nối với chúng tôi: