Nhận APY lên đến 20% khi tiết kiệm RIF, VITE, ARPA và BEL cùng Binance Savings

Binance
2021-07-08 11:27
Xin chào các Binancian,
Binance đã thêm RIF, VITE, ARPA và BEL vào danh sách các tài sản được hỗ trợ trên Savings, một dịch vụ giá trị gia tăng cho người dùng Binance nắm giữ tài sản kỹ thuật số nhàn rỗi.
Chi tiết sản phẩm Tiết kiệm Cố định (Đăng ký ngay)
  • Định dạng đăng ký: Theo cơ sở đến trước thì được trước.
  • Thời gian đăng ký: từ 19:00 ngày 08/07/2021 đến 19:00 ngày 09/07/2021 (giờ Việt Nam).
  • Thời gian tính lãi: từ 19:00 ngày 04/06/2021 (giờ Việt Nam) cho đến hết thời hạn của sản phẩm.
Tài sản Kỹ thuật sốKỳ hạnGiới hạn tổngGiới hạn cá nhânLãi suất tính theo nămKích thước lôLãi trên lô ở thời điểm đáo hạn
RIF28 Ngày5.000.000 RIF250.000 RIF20%100 RIF1,5342 RIF
VITE30 ngày 7.000.000 VITE350.000 VITE15%100 VITE1,2328 VITE
ARPA15 ngày10.000.000 ARPA500.000 ARPA16%100 ARPA0,6575 ARPA
BEL15 ngày300.000 BEL15.000 BEL18%10 BEL0,0740 BEL
Lưu ý:
  • Người dùng sẽ không thể đăng ký thêm đối với một sản phẩm sau khi đã đạt đến giới hạn tối đa.
  • Binance Savings sẽ điều chỉnh loại tài sản được hỗ trợ, lãi suất, giới hạn cá nhân và tổng giới hạn đăng ký dựa trên tình hình thị trường và quản lý rủi ro nội bộ của chúng tôi.
  • Vui lòng xem Điều khoản Sử dụng Binance trước khi tham gia bất kỳ sản phẩm nào trên nền tảng Binance Savings.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ nỗ lực hết sức để chọn ra những đồng coin chất lượng cao nhất, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn. 
 
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn
Đội ngũ Binance
08/07/2021 hoặc 09/07/2021 (Giờ Việt Nam)
Theo dõi chúng tôi trên: 
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.