Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD

Tìm hiểu về Đầu tư tự động & Hoàn thành một Bài kiểm tra để nhận gói Đầu tư tự động ETH hằng tháng!


Thời gian diễn ra hoạt động: 2022/10/13 09:00:00 - 2022/11/02 23:59:59 (UTC)

Quy định Hoạt động

Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.

Nhắc nhở: Nhấp vào nút [Tham gia chương trình] trên trang hoạt động để đủ điều kiện nhận phần thưởng

Thời gian diễn ra hoạt động: Từ 16:00 ngày 13/10/2022 (Giờ Việt Nam) đến 6:59 ngày 03/11/2022 (Giờ Việt Nam)

Binance sẽ ra mắt hoạt động Bài kiểm tra Đầu tư tự động mới vào lúc 16:00 ngày 13/10/2022 (Giờ Việt Nam), nơi người dùng có thể trau dồi kiến thức về Trung bình hóa chi phí đầu tư và Đầu tư tự động. 1.000.000 người dùng mới tham gia vào Đầu tư tự động đầu tiên và xác nhận tham gia thành công và hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian khuyến mãi sẽ đủ điều kiện để nhận mỗi người một gói Đầu tư tự động ETH miễn phí hằng tháng trong năm tháng.

Cách tham gia

 • Bước 1: Nhấp vào nút [Tham gia chương trình] ở đầu trang hoạt động.

 • Bước 2: Mở bài kiểm tra và đọc qua các tài nguyên có sẵn về Trung bình hóa chi phí đầu tư (DCA) và Đầu tư tự động.

 • Bước 3: Trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong bài kiểm tra. Người dùng có thể thử làm lại bài kiểm tra nếu họ không trả lời đúng tất cả các câu hỏi.

 • Bước 4: Người dùng đủ điều kiện sẽ tự động nhận được gói Đầu tư tự động ETH hằng tháng của họ trước 06:59 ngày 17/11/2022 (Giờ Việt Nam).

Xin lưu ý: 

 • Mỗi người dùng đủ điều kiện sẽ nhận được một gói Đầu tư tự động ETH hằng tháng trị giá 0,05 BUSD. Số tiền 0,05 BUSD này sẽ được chia đều trong khoảng thời gian năm tháng để mua ETH qua gói Đầu tư tự động hằng tháng (tức là trả 0,01 BUSD mỗi lần).

 • Người dùng không được chỉnh sửa, tạm dừng hoặc hủy gói Đầu tư tự động ETH hằng tháng cho đến khi kết thúc giai đoạn năm tháng. 

 • Những người lựa chọn tiếp tục tham gia gói Đầu tư tự động ETH hằng tháng sau khi kết thúc giai đoạn năm tháng sẽ tiếp tục mua ETH qua gói hằng tháng, trong đó 0,01 BUSD sẽ được tự động khấu trừ từ số dư stablecoin của họ hằng tháng.

Điều khoản & Điều kiện

 • Người dùng phải hoàn thành xác minh tài khoản và nhấp vào nút [Tham gia chương trình] trên trang hoạt động để tham gia chương trình ưu đãi thành công.

 • Người dùng cần trả lời chính xác tất cả các câu hỏi trong bài kiểm tra để đủ điều kiện nhận phần thưởng. Người dùng có thể thử làm bài kiểm tra nhiều lần cho đến khi trả lời chính xác tất cả các câu hỏi.

 • Phần thưởng được trao theo nguyên tắc ai đến trước nhận trước và tối đa 1.000.000 người tham gia đủ điều kiện sẽ nhận được một gói Đầu tư tự động ETH hằng tháng có thời hạn tối thiểu năm tháng. 

 • Chúng tôi sẽ áp dụng các giới hạn về số lượng phần thưởng dành cho người dùng đủ điều kiện tại mỗi quốc gia/khu vực.

 • Các tài khoản phụ và tài khoản được đăng ký hàng loạt bất hợp pháp sẽ không đủ điều kiện để tham gia hoặc nhận bất kỳ phần thưởng nào.

 • Binance sẽ hủy ngay tư cách tham gia của bất cứ người dùng nào có dấu hiệu gian lận.

 • Binance có toàn quyền quyết định và/hoặc điều chỉnh hoặc thay đổi các Điều khoản chương trình này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng Chương trình này, điều khoản và tiêu chí xét tư cách hợp lệ, việc lựa chọn và số lượng người chiến thắng, thời gian thực hiện bất kỳ hành động nào và tất cả người dùng đều phải tuân theo các sửa đổi này.

 • Các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình cótại đây.

 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá lớn. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm quen thuộc và hiểu rõ rủi ro. Bạn nên cân nhắc kỹ kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình, cũng như tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.