Cristiano Ronaldo

Câu chuyện của bạn bắt đầu trên Binance. Hãy tiến lên và giành một Gói NFT CR7 độc quyền.

🌍  Tôi không phải là công dân Hoa Kỳ🇺🇸  Tôi là công dân Hoa Kỳ

Thời gian diễn ra hoạt động từ 2022-11-18 đến 2022-12-19