Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
NFT
Bảng tin
USD
Token Binance Account Bound
Nhận token Binance Account Bound (BAB) và khám phá thế giới Web3.
Xác minh danh tính của bạn
Kết nối ví
Ký tin nhắn
Nhận token BAB
Câu hỏi thường gặp
Token Binance Account Bound là gì?
Token Binance Account Bound (BAB) là thông tin xác thực của người dùng Binance đã vượt qua bước KYC. Do bản chất là một loại Token Soulbound (SBT), nên nó có 3 thuộc tính chính: không thể chuyển nhượng, không thể chuyển từ địa chỉ này sang địa chỉ khác và có thể thu hồi. Nó có thể được bên phát hành thu hồi. Mỗi UID chỉ có thể có 1 token BAB tại một thời điểm và trên một chuỗi.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi mất quyền truy cập token BAB?
Nếu bằng cách nào đó bạn mất quyền truy cập ví, bạn có thể thu hồi token bằng tài khoản Binance của mình. Sau khi thu hồi, bạn có thể đúc lại sau 72 giờ.
Tôi có thể xem token BAB của mình ở đâu?
Token BAB sẽ được phát hành đến địa chỉ mà bạn cung cấp và bạn có thể kiểm tra token BAB của mình trên bất kỳ ví bên thứ ba nào hỗ trợ NFT. Để xem token BAB, bạn cần đảm bảo mạng lưới ví của mình đã chọn BNB Smart Chain.
Có cách nào để chuyển token BAB của tôi đến một địa chỉ khác không?
Nếu muốn chuyển token BAB đến một địa chỉ khác, bạn có thể thu hồi token, sau đó đúc token vào địa chỉ mới. Xin lưu ý rằng sau khi thu hồi token BAB, bạn sẽ phải đợi 72 giờ thì mới có thể đúc lại.