Купити
Ринки
Торгівля
Ф'ючерси
Earn
Більше
Cancel
FAQ
Функції акаунта
Навчальне
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозит/зняття криптовалюти
Купити криптовалюту (Фіат/P2P)
Спотова, маржинальна торгівля
Крипто-деривативи
Торгові боти
Фінанси
API
Безпека
Умови використання
копітрейдинг
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Головна сторінка
Центр підтримки
FAQ
Крипто-деривативи
Ф'ючерсні контракти
USDⓈ-M ф'ючерсні контракти
Що таке ціна маркування та індексна ціна ф’ючерсів USDⓈ-M

Що таке ціна маркування та індексна ціна ф’ючерсів USDⓈ-M

2019-09-09 02:29

1. Основна інформація про ціну маркування та індексну ціну

Ціна маркування – це механізм, який використовується в торгівлі криптовалютними ф’ючерсами на Binance для забезпечення справедливого та точного ціноутворення ф’ючерсних контрактів.
Індексна ціна використовується для пом’якшення ризиків, що виникають через волатильність цін і маніпулювання ринком, забезпечуючи більш стабільну базову ціну. Замість останньої ціни активу індексна ціна враховує ціну активу на кількох біржах. Ви можете прочитати більше про відмінності між ціною маркування та останньою ціною в цій статті блогу.
На Binance Futures ціна маркування контракту визначається з урахуванням кількох факторів, таких як остання ціна ф’ючерсного контракту, серії бід1 і аск1 з книги ордерів, ставка фінансування та зведене середнє значення спотової ціни базового активу на основних криптовалютних біржах.
Індексна ціна використовується для розрахунку ціни маркування та базується на середньозваженій спотовій ціні активу на кількох криптовалютних біржах.

2. Індексна ціна USDⓈ-M ф’ючерсних контрактів

Що таке індексна ціна USDⓈ-M ф’ючерсних контрактів? 

Індексна ціна є основною складовою ціни маркування. Це середньозважена вартість базового активу, що торгується на основних спотових біржах, яка відображає справедливу ринкову вартість ф’ючерсного контракту та постійно оновлюється з урахуванням будь-яких змін спотової ціни активу або зважування бірж, що використовуються для розрахунку індексу.
На Binance, індексна ціна ф’ючерсних контрактів USDⓈ-M заснована на цінах KuCoin, Huobi, OKX, HitBTC, Gate.io, Ascendex, MXC, Bitfinex, Coinbase, Bitstamp, Kraken і Bybit.
Ви можете перевірити інформацію про індексну ціну в режимі реального часу на вебсайті Binance.

Як розрахувати індексну ціну для безстрокових ф'ючерсних контрактів?

Індексна ціна = сума (середньозважений показник на біржі A * спотова ціна активу на біржі A + середньозважений показник на біржі Б * спотова ціна активу на біржі Б +...+ середньозважений показник на біржі Н * спотова ціна активу на біржі Н)
де:
середньозважений показник на біржі І = середньозважений показник на біржі І / загальний зважений показник
Загальний зважений показник = сума (зважений показник біржі А + зважений показник біржі Б + ... + зважений показник біржі Н)
Зверніть увагу, що в разі високої волатильності цін або відхилення від індексної ціни Binance вживає додаткових захисних заходів, зокрема, коригування складових індексної ціни.
Binance також вживає додаткових засобів захисту, щоб уникнути поганих показників ринку під час перерв у роботі спотових бірж або проблем з підключенням:
 • Відхилення однієї ціни від інших виникає, коли остання ціна на одній із бірж відхиляється більш ніж на 5% від середньої ціни всіх інших бірж. У таких випадках значення буде негайно обмежено або в 1,05 раза, або в 0,95 раза від середньої ціни, залежно від того, вища ціна за середню чи нижча. Наприклад, припустімо, що індекс BTCUSDT на біржі A має середню ціну 20 000 USDT. Якщо відхилення становить +7%, його облікова вартість становитиме 21 000 USDT (20 000 * 1,05). І навпаки, якщо відхилення становить -6%, облікова вартість становитиме 19 000 USDT (20 000 * 0,95). 
  Це коригування відбудеться щойно спотова ціна перевищить цей поріг відхилення ціни. Розраховане на біржі значення ціни буде підкориговано до початкового значення, щойно значення ціни повернеться до межі 5% відхилення від середньої ціни на всіх біржах.
 • Проблеми з підключенням до біржі: якщо Binance не може отримати доступ до каналу даних з біржі, або біржа не оновлювала свої торгові дані протягом останніх п’яти хвилин, в розрахунку середньозваженого значення вага даних цієї біржі дорівнюватиме нулю.
 • Механізм "останньої захищеної ціни": коли Binance не може отримати стабільне й надійне джерело довідкових даних для індексної ціни та ціни маркування, і для цих контрактів є лише єдине джерело індексної ціни, індексна ціна не буде оновлюватися. У цьому випадку Binance використовуватиме механізм "останньої захищеної ціни", щоб оновлювати ціну маркування до тих пір, доки система не повернеться до нормального стану. За допомогою цього механізму метчингова система тимчасово перемикається на останню ціну угоди самого контракту в межах певного ліміту у вигляді довідки для ціни маркування, для розрахунку нереалізованих прибутків і збитків та рівня ліквідаційного колу, щоб уникнути непотрібних ліквідацій.
Ви можете побачити останню базову ціну на біржі за індексною ціною.
Примітка:
 • Крос-курс: для базових активів без прямих котирувань Binance використовуватиме синтетичну ціну, розраховуючи крос-курс як синтетичний індекс, наприклад, розраховуючи LINK/USDT із LINK/BTC та BTC/USDT.
 • Binance залишає за собою право час від часу оновлювати посилання на індексні ціни без попереднього повідомлення.
Ви можете розглядати індексну ціну як спотову. Давайте подивимося, як розрахувати ціну маркування для всіх розрахунків нереалізованого PnL. Зверніть увагу, що реалізований PnL ґрунтується на фактичних ринкових цінах виконання.

3. Ціна маркування USDⓈ-M ф’ючерсних контрактів

Порівняно з цінами на безстрокові ф’ючерси, ціна маркування краще оцінює "справжню" вартість контракту, оскільки вона є менш волатильною в короткотривалі періоди. Binance використовує ціну маркування, щоб запобігти непотрібним ліквідаціям і перешкодити маніпулюванню ринком з боку зловмисників.
На Binance Futures ціна маркування контракту розраховується з урахуванням кількох факторів. До них відносяться остання ціна ф’ючерсного контракту, серії бід1 і аск1 з книги ордерів, ставка фінансування та зведене середнє зведене значення спотової ціни базового активу на основних криптовалютних біржах.
Розрахунок ціни маркування тісно пов’язаний із ставкою фінансування та навпаки. Оскільки нереалізований PnL є основним фактором ліквідації, важливо забезпечити точний розрахунок нереалізованого PnL, щоб уникнути зайвих ліквідацій. Базовий контракт для безстрокового контракту – це "справжня" вартість контракту, а середнє значення цін на основних ринках складає "індексну ціну", яка є основним компонентом ціни маркування. 

Як розрахувати ціну маркування для безстрокових ф'ючерсних контрактів?

Ціна маркування = медіана (ціна 1, ціна 2, ціна контракту) **
Ціна 1 = індексна ціна * (1 + остання ставка фінансування*(час до фінансування / період фінансування)
Де: 
 • Період фінансування, виражений у годинах, – це тривалість між кожним моментом, коли Binance стягує з користувачів комісію за фінансування**
 • Час до наступного фінансування – це час, що залишився до наступного стягнення комісії за фінансування (виражений у годинах). Наприклад, якщо для періоду фінансування встановлено 8 годин, а востаннє комісія за фінансування стягувалася 2 години тому, час до наступного фінансування становитиме 6 годин.
**Зверніть увагу, що комісія за фінансування сплачується тими, хто тримає позиції в лонг, тим, хто тримає позиції в шорт, і навпаки. Binance виступає лише як нейтральний посередник у транзакції.
Ціна 2 = індексна ціна + ковзна середня (5-хвилинний базис) **
**Ковзна середня (5-хвилиний базис) розраховується шляхом віднімання від середнього значення цін бід і аск та індексної ціни, перш ніж взяти середнє значення цього значення за останні 5 хвилин, яке обчислюється кожні 5 секунд (60 точок даних).
Ковзна середня (5-хвилинний базис) = сума [(Bid1_i + Ask1_i)/2 - PI_i] /60 
де:
 • PI – індексна ціна на момент розрахунку.
 • Bid1_i, Ask1_i та PI_i записуються протягом 5-хвилинного періоду, а дані збираються через 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 та 55 секунд після хвилини, загалом 60 точок даних протягом 5 хвилин.
**Перегляньте індексні ціни для кожного ф’ючерсного USDⓈ-M контракту. 
**Медіана: якщо ціна 1 < ціна 2 < ціна контракту, то ціна 2 буде прийматися як ціна маркування.
Зверніть увагу, що ціна маркування може відрізнятися від спотової ціни через екстремальні ринкові умови або відхилення цін на різних біржах. Binance вживатиме додаткових заходів захисту, тобто розрахує ціну маркування = ціна 2.
Під час оновлень системи або перерв у роботі системи, коли торгівля призупиняється, система продовжуватиме використовувати формулу ціни маркування для розрахунку ціни маркування, а ковзна середня (5-хвилинний базис) у ціні 2 буде встановлено на 0, доки система не повернеться до нормального стану.