Купити
Оплатити за допомогою
Ринки
NFT
Стрічка
Завантаження
English
USD

Чим я можу вам допомогти?
Фукнції акаунта
Навчальне
Binance Fan Token
Binance Earn
Simple Earn
Стейкінг ETH 2.0
Правила слот-аукціону парачейнів Polkadot
Launchpad&Launchpool
Binance Pool
Автоматичне інвестування
BNB Vault
DeFi стейкінг
Фарм ліквідності
Подвійні інвестиції
Своп фарм
Депозит/зняття криптовалюти
Купити криптовалюту (Фіат/P2P)
Спотова, маржинальна торгівля
Крипто-деривативи
Фінанси
API
Безпека
Умови використання
Binance Convert
NFT
VIP

Угода користувача Binance Liquid Swap

2021-01-15 13:14
Востаннє оновлено: 23 травня 2022 року
Ця Угода користувача Binance Liquid Swap (ця "Угода") поширюється на всі акаунти Binance Liquid Swap, а також на використання вами послуг Binance Liquid Swap. Якщо будь-який акаунт Binance Liquid Swap відкривається або підтримується згідно з іншими умовами, тоді ця Угода є доповненням до таких інших умов.
Усі умови та посилання, що використовуються в цій Угоді, які визначені та пояснені в Умовах використання Binance ("Умови використання"), але не визначені та не пояснені в цій Угоді, мають однакове значення та структуру як і в Умов використання.
Умови цієї Угоди слід читати разом з Умовами використання. У разі будь-якого конфлікту або невідповідності між умовами цієї Угоди та Умовами використання, умови цієї Угоди мають перевагу.
Заголовки додані лише для зручності і не впливають на структуру цієї Угоди. Вирази в однині включають множину і навпаки, а всі посилання у чоловічому роді включають жіночий і середній рід, і навпаки.
Слова "включати" або "включаючи" слід тлумачити ніби за ними слідують "без обмежень" або "але не обмежуючись", незалежно від того, чи слідують за ними такі фрази чи слова подібного значення, а вираз "в іншому випадку" не слід тлумачити як обмежений словами, з якими він асоціюється.
Визначення
Коригування означає будь-які коригування токенів, грошей або інших активів, які можуть бути сплачені вас відповідно до цієї Угоди, з періодичними змінами. 
Чинне законодавство означає всі відповідні або застосовні статути, закони, правила, постанови, повідомлення, накази, підзаконні акти, директиви, циркуляри, інструкції, практичні примітки та тлумачення (незалежно від того, чи вони випущені державним, регулюючим або іншим органом, чи самостійною організацією, членом якої є Binance, або під діяльність якою Binance чи відповідний акаунт Binance, послуга, акаунт Binance Liquid Swap або Транзакція підпадають, чи навпаки).
Формула автоматизованого маркет-мейкера – це правила автоматизованого маркет-мейкера, які доступні на Binance і час від часу публікуються на власному вебсайті.
Акаунт Binance Liquid Swap  означає акаунт, який підтримує або буде підтримувати Binance для вас з метою використання Binance Liquid Swap.
Binance Liquid Swap – це послуга, яку надає Binance і дозволяє вам брати участь у фармі ліквідності та своп фармі.
Підтвердження означає письмове повідомлення (включаючи телекс, факсиміле або інші електронні засоби, за допомогою яких можна створити друковану копію), яке містить конкретні умови Транзакції, укладеної між вами та Binance.
Електронний засіб означає будь-які електронні брокерські, торгові, клірингові чи інші послуги, системи, платформи та/або пов’язане програмне забезпечення і технології, які надає вам Binance або які надаються через неї згідно з цією Угодою, Умовами використання чи іншим чином.
Інноваційні інвестиції розроблені з моделлю автоматичної системи маркет-мейкінга з постійним середнім значенням для досягнення транзакцій і ціноутворення для двох цифрових токенів або фіатних валют. На ціни двох токенів у пулі впливають коливання обмінного курсу/ціни токенів, в той час, як прибуток з маркет-мейкінгу коливається сильніше.
Тип інвестиції означає Стабільні інвестиції або Інноваційні інвестиції.
Фарм ліквідності має значення, наведене в параграфі 2. 
Пул ліквідності означає пул токенів, які використовуються автоматизованим маркет-мейкером для полегшення транзакцій.
Збиток означає будь-які втрати, пошкодження, витрати, збори та/або затрати будь-якого характеру та незалежно від того, як вони виникли, включаючи, але не обмежуючись, юридичні витрати на основі повного відшкодування, вартість фінансування та втрати чи витрати, понесені в результаті припинення дії цієї Угоди , втрата прибутку, втрата доходу, втрата можливостей, наслідкові, непередбачувані, спеціальні або непрямі збитки чи витрати.
Явна помилка означає будь-яку помилку, упущення або неправильне цитування (чи то помилка Binance або будь-якої третьої сторони), яка є очевидною або відчутною, включаючи неправильне цитування будь-яким представником Binance з урахуванням поточного ринку та рекламованих котирувань, або будь-яку помилку чи відсутність чіткості будь-якої інформації, джерела, коментатора, офіційної особи, офіційного результату чи вимови. Той факт, що ви, можливо, уклали або утрималися від укладення відповідного фінансового зобов’язання, контракту чи угоди, покладаючись на Транзакцію, укладену з Binance (або що ви зазнали чи можете зазнати будь-яких збитків, будь то прямих, непрямих, наслідкових чи інших) вважається нерелевантним як фактор і не береться до уваги при визначенні того, чи є ситуація Явною помилкою.
Ордер означає будь-яку пропозицію укласти Транзакцію або ваші інструкції, запити, заявки чи розпорядження і яким би чином вони не були надіслані, передані Binance або які Binance обґрунтовано вважає вашою інструкцією, запитом, заявкою чи розпорядженням і що включає будь-які інструкції, запит або розпорядження про скасування, ігнорування або зміни будь-якого попереднього запиту чи ордера.
Процедури реєстрації та верифікації – це процедури, необхідні Binance для верифікації особи, перш ніж вона зможе використовувати Binance Liquid Swap або відкрити акаунт Binance Liquid Swap. Ці процедури можуть бути доповненням до процедур, які вимагаються Чинним законодавством.  
Своп фарм означає Транзакцію, під час якої ви торгуєте Цифровими активами/Цифровими валютами до інших Цифрових активів/Цифрових валют, отриманих з Пулу ліквідності.  
Комісія за своп – це комісія, яку стягує Binance за надання послуги Liquid Swap, яку час від часу змінює Binance та публікує на власному вебсайті.
Дохід з комісій за своп має значення, наведене в параграфі 2.
Стабільні інвестиції означають гібридну постійну функцію, розроблену з використанням моделі автоматизованої системи маркет-мейкінга для реалізації транзакції і ціноутворення двох цифрових токенів або фіатних активів, забезпечуючи торгівлю з низьким прослизанням. На ціни двох токенів у Пулі ліквідності більше впливають коливання обмінного курсу/ціни токенів, а прибуток з маркет-мейкінгу більш стабільний, ніж з інноваційних інвестицій.
Винагороди з комісій за своп мають значення, наведене в параграфі 6
Транзакція означає будь-які транзакції на Binance Liquid Swap, які час від часу може дозволяти Binance.
Умови транзакції означають умови, на яких ви погоджуєтеся здійснювати Транзакцію, включаючи, але не обмежуючись, формулу автоматизованого маркет-мейкера, Пару токенів, ціну Токенів у Пулі ліквідності, розмір Пулу ліквідності, вашу угоду про розподіл винагород на основі вашої частки Пулу ліквідності, склад Пулу ліквідності, Тип інвестиції та відповідні Комісії за своп.
Токен означає Цифрові валюти та/або Цифрові активи.
Огляд Binance Liquid Swap
1. Binance Liquid Swap дозволяє вам брати участь у Фармі ліквідності та Своп фармі. 
2. Надання ліквідності Пулам ліквідності, щоб стати постачальником ліквідності (Фарм ліквідності), ви отримуєте винагороди на основі Умов транзакції (Дохід з комісій за своп). 
3. Торгуючи Цифрові активи/Цифрові валюти до інших Цифрових активів/Цифрових валют, ви будете брати участь у Своп фармі.  Ви сплачуватимете комісії за своп Binance та інші комісії за транзакції пов'язані з цими Транзакціями, які публікуються на вебсайті Binance та час від часу оновлюються.
Як використовувати Binance Liquid Swap
4. Щоб використовувати Binance Liquid Swap, ви повинні виконати всі необхідні процедури реєстрації, верифікації та будь-які інші вимоги, які додає Binance час від часу та публікує на вебсайті Binance.
5. Беручи участь у Binance Liquid Swap, ви підтверджуєте, що прочитали, зрозуміли та погодилися з умовами цієї Угоди.
Як ви заробляєте Дохід з комісій за своп та Винагороди за своп
6. Дохід з комісій за своп розраховується з посиланням на Умови транзакції.
7. Ви також можете мати право на отримання Винагород з комісій за своп.
8. Винагороди з комісій за своп виплачується на розсуд Binance, а умови публікуються на власному вебсайті, і час від часу можуть змінюватися.
Як ми розраховуємо та стягуємо комісії
9. Комісії за своп та інші комісії за транзакції публікуються на вебсайті Binance та час від часу оновлюються. 
10. Для Фарму ліквідності ви беззастережно уповноважуєте Binance розподіляти та розповсюджувати Дохід з комісій за своп, отриманий в результаті Транзакцій пов'язаних з фармом ліквідності, і віднімати будь-які Комісії за своп або Коригування, що пов’язані з Binance.
Як додати або викупити токени з Пулу ліквідності
11. Перш ніж використовувати Binance Liquid Swap, ви повинні підтвердити Умови Транзакції. Під час доступу до вебсайту Binance вам будуть представлені Умови транзакції перед тим, як ви вступите в Транзакцію.
12. Ви можете вступати в Транзакцію, лише надавши Токени в пропорції та об’єднавши їх у пари, як того вимагає Пул ліквідності. 
13. Якщо ви додаєте Токен(и), які не об’єднані в пару і не в тій пропорції, яку вимагає Пул ліквідності, ви дозволяєте Binance обміняти Токен(и), які ви додали, на інший Токен, виходячи з поточного співвідношення частки, необхідної для Пулу ліквідності. Ви визнаєте, що за цю конвертацію може стягуватися комісія за транзакцію, а великі транзакції можуть призвести до більшого прослизання та збитків.
14. Після того, як ви підтвердите умови Транзакції, Токени будуть обміняні на активи в Пулі ліквідності. 
15. Ви можете знімати Токени з Пулу ліквідності на свій акаунт Binance Liquid Swap лише в тій самій пропорції та тій самій Парі токенів, що використовуються в Транзакції. Якщо ви хочете зняти неузгоджений Токен, вам потрібно обміняти інший Токен в пулі пар як Токен, який ви вирішили видалити. Ви надаєте право Binance обміняти Токен, який ви обрали для видалення на інший Токен в залежності від поточного співвідношення частин у Пулі ліквідності. Ви визнаєте, що будуть стягуватися комісії за транзакцію, а великі транзакції можуть призвести до більшого прослизання та збитків.
Ризики та зобов'язання
16. Ви повинні уважно розглянути всі можливі пов'язані ризики та визначити, чи є вони прийнятними для вас, перш ніж брати участь у Binance Liquid Swap. Без обмежень, ці ризики включають наступне:
      а. Часткова або повна втрата віртуальних активів або будь-якої вартості, пов’язаної з віртуальними активами;
      б. Зниження ліквідності віртуального активу;
      c. Прослизання;
      d. Непостійні збитки;
      e. Зміни в сумісності віртуальних активів.
      f. Нормативна невизначеність щодо віртуальних активів та дії уряду щодо віртуальних активів та осіб, залучених до діяльності з віртуальними активами.
      g. Надзвичайні коливання переважаючих комісій та невизначеність щодо інших параметрів транзакції.
      h. Несправності, дефекти, хаки, експлойти, помилки або непередбачені обставини, що виникають у зв’язку з технологіями, від яких залежить Binance Liquid Swap. 
      i. Втрата приватних ключів.
      j. Відмова або недоступність технологій, від яких залежить Binance Liquid Swap, включаючи Інтернет, а також технологічний прогрес, який робить певні технології застарілими.
      k. Атаки на Binance Liquid Swap або технології, від яких залежить Binance Liquid Swap, включаючи, але не обмежуючись: i. розподілена відмова сервісу; ii. атаки Сивілли; iii фішинг; iv. соціальна інженерія; v. взлом; vi. смурфинг; vii. шкідливе програмне забезпечення; viii. подвійні витрати; ix. атаки, що пов'язані з майнінгом переважаючою більшістю, консенсусом або інші атаки на процес майнінгу; x дезінформаційні кампанії; xi форки; і xii. підробки.
17. Ви погоджуєтеся з тим, що всі інвестиційні операції, які виконує Binance, відображають ваші справжні інвестиційні наміри, і ви беззастережно приймаєте потенційні ризики й вигоди, пов'язані з інвестиційними рішеннями. Кожна транзакція, відкрита або закрита вами, буде дійсною та обов’язковою для вас, навіть якщо відкриття або закриття транзакції відбувається в результаті будь-якої неточності або помилки з вашої сторони.
18. Binance залишає за собою право призупинити і припинити роботу Binance Liquid Swap в будь-який час.
19. Через затримки в мережі, збої комп’ютерної системи роботу Binance Liquid Swap може бути відкладено, зупинено, призупинено або відхилено. Binance докладе всіх зусиль, щоб забезпечити стабільну та ефективну роботу системи виконання Binance Liquid Swap.
Заяви, Підтвердження
20. Ви повинні верифікувати всі Заяви та Підтвердження Транзакцій, які час від часу надсилає вам Binance. Якщо протягом 7 днів з дати заяви, Підтвердження або поради про здійснені Транзакції (або іншого періоду часу, зазначеного у заяві, Підтвердженні чи пораді), така заява, Підтвердження чи порада вважаються остаточними та є обов'язковими для вас, і ви не маєте права заперечувати проти цього. Однак Binance може в будь-який час виправити будь-яку помилку в будь-якому записі, заяві, Підтвердженні або пораді, які були доведені як хибні, і може вимагати від вас негайного повернення будь-яких Токенів, помилково сплачених вам у результаті такої помилки. Будь-які ваші заперечення не будуть дійсними, якщо вони не супроводжуються доказами таких заперечень.
21. Ви повинні негайно повідомити Binance, якщо заява, Підтвердження або порада не були отримані вами під час звичайної діяльності або використання вами послуг Binance.
22. Відповідно до положень цієї Угоди, Підтвердження, яке неточно відображає відповідну Транзакцію:
      (a) не впливає на дійсність Транзакції, яка має Підтвердження; і
      (b) якщо є Явна помилка, це не дає вам права застосовувати те, що неточно записано в Підтвердженні.
23. Binance залишає за собою право анулювати або скасувати з самого початку будь-яку Транзакцію, яка пов’язана з Явною помилкою або випливає з неї. Binance може внести зміни в інформацію щодо такої Транзакції, щоб відображати те, що Binance вирішить на свій абсолютний розсуд, діючи добросовісно та надаючи правильну і достовірну інформацію щодо такої Транзакції за відсутності Явної помилки.
24. Без шкоди для загальності інших умов цієї Угоди, а також за відсутності шахрайства чи недобросовісності, Binance за жодних обставин не несе перед вами відповідальності за будь-які збитки або вимоги будь-якого характеру, які ви можете зазнати або понести у зв’язку з будь-якою Явною помилкою незалежно від того, пряма чи непряма, навмисна чи ні, включаючи, але не обмежуючись, втрату прибутку, можливостей або навіть, якщо Binance було повідомлено про можливість такого виникнення або про те, що це можна було передбачити.
Ваші Заяви, Гарантії, Угоди та Зобов’язання
25. Ви заявляєте, гарантуєте, погоджуєтесь та зобов’язуєтесь, що:
      (a) ви маєте повну спроможність і повноваження прийняти та погодитися з умовами цієї Угоди, відкривати, підтримувати та/або продовжувати підтримувати всі акаунти Binance Liquid Swap, що час від часу відкриваються та/або підтримуються, та/або ті що продовжують підтримуватися на Binance, а також здійснювати через них Транзакції;
      (b) у вас є всі авторизації, згоди, ліцензії чи дозволи, необхідні для прийняття та згоди з цими положеннями та умовами, для відкриття, підтримки та/або продовження підтримки всіх акаунтів Binance Liquid Swap, що час від часу відкриваються та/або підтримуються, та/або продовжують підтримуватися на Binance, а також здійснювати Транзакції;
      (c) ви не є співробітником будь-якої урядової або самостійної організації в будь-якій юрисдикції, включаючи будь-яку біржу або її компанію-член, та не берете участь у бізнесі (як агент або інвестор), що забороняє вам встановлювати відносини з Binance та працювати з будь-яким із Токенів, і ви повинні негайно повідомити Binance, якщо ви влаштуєтеся на таку роботу;
      (d) ви не проживаєте в заборонених країнах і територіях відповідно до Умов використання або не підпадаєте під будь-які інші юрисдикції, в який Binance час від часу забороняє використовувати послуги, що надаються згідно з цією Угодою;
      (e) тільки якщо ви окремо не повідомите Binance, і Binance погодиться, то жодна особа, крім вас, не матиме доступу до будь-яких ваших Токенів або акаунту Binance Liquid Swap;
      (f) за винятком чіткої письмової згоди Binance та за винятком будь-якого права або обтяження, створеного за цим договором, жодна особа не має і не матиме жодних гарантій чи обтяжень на будь-який акаунт Binance Liquid Swap та/або будь-які кошти, Токени чи інше майно на будь-якому акаунті Binance Liquid Swap;
      (g) будь-яка Транзакція або будь-які інші операції, пов'язані із Binance Liquid Swap, ґрунтуються виключно на вашому власному судженні та після вашої власної незалежної оцінки та визначені ризиків, пов'язаних із цим, а також на вашій власній незалежній оцінці фінансових ресурсів, здатності та бажанні брати на себе відповідні ризики та фінансові цілі;
      (h) Binance не несе жодних обов’язків або зобов’язань з’ясовувати мету чи правомірність будь-яких Транзакцій і не зобов’язана стежити за використанням будь-яких коштів, наданих вами для використання Binance Liquid Swap;
      (i) будь-які особи, уповноважені діяти від вашого імені, були належним чином завірені;
      (j) ви дотримувалися та будете дотримуватися Чинного законодавства у всіх юрисдикціях, що стосується будь-яких акаунтів Binance Liquid Swap, Транзакцій, послуг чи засобів, що забезпечені або надані вам від Binance;
      (k) вся інформація та/або документи, які надає Binance або надані вами для Binance чи які будуть надані вами чи для вас для майбутнього використання або відповідно до цієї Угоди, є правдивими, точними, повними та не вводять в оману ні в якому відношенні, і від Binance не було приховано нічого, що може мати суттєве відношення до рішення Binance надавати або продовжувати надавати будь-які послуги за цією Угодою; і
      (l) ви не повинні свідомо або з необережності дозволяти використовувати послуги, сервіси або членство у спосіб, який, на думку Binance, може зіпсувати репутацію Binance, завдати шкоди гідності або принизити добре ім’я будь-кого з вищезазначених. Ви не повинні свідомо чи з необережності створювати, підтримувати чи посилювати маніпуляції (або спроби маніпуляцій), отримання контролю за ринком (або спроби отримання контролю за ринком) чи порушення Чинного законодавства (або домовленостей, положень чи вказівок, створених чи даних відповідно до них), або іншим чином завдавати істотної шкоди для інтересів або добробуту Binance.
26. Вищезазначені заяви, гарантії, угоди та зобов’язання вважаються повторюваними щоразу, коли ви даєте інструкції Binance, здійснюєте будь-які Транзакції або створюєте новий акаунт Binance Liquid Swap.
Загальна гарантія безкарності
27. На додаток і без упереджень для будь-яких інших прав або засобів правового захисту Binance (за законом чи іншим чином) ви завжди повинні гарантувати безкарність, зберігати гарантію безкарності та захищати Binance від всіх збитків, завданих або понесених Binance, які виникають (чи безпосередньо або опосередковано) з, під час або у зв'язку з:
      (a) будь-яким замовчуванням або будь-яким невиконанням вами будь-яких із цих положень та умов або Чинного законодавства;
      (b) Binance, що діє відповідно до ваших Ордерів або в будь-який спосіб, дозволений цією Угодою та/або Умовами використання;
      (c) будь-які зміни в Чинному законодавстві; та/або
      (d) будь-які дії або речі, вчинені або викликані з боку Binance у зв’язку з цією Угодою, Умовами використання, або будь-якою послугою Binance Liquid Swap, або акаунтом Binance Liquid Swap, або посиланням на нього.
28. Ви також повинні гарантувати безкарність, зберігати гарантію безкарності та утримувати Binance від будь-яких витрат, затрат та юридичних витрат (на основі повного відшкодування), включаючи, але не обмежуючись, витратами, затратами та юридичними виплатами, що понесені через створення записів та інформації, або платежів, які були здійснені (незалежно від того, чи є такий платіж, чи має бути здійснений під час вирішення будь-якого провадження, чи у зв’язку з будь-яким рішенням, наказом або правилом) у зв’язку з будь-яким розслідуванням, чи судочинством (юридичним, нормативним, арбітражним, або іншим судочинством), початими у зв'язку з Пунктами 25(a) - 25(d) вище. Ви повинні надавати будь-яку допомогу Binance у зв’язку з такими розслідуваннями чи розглядами.
Загальне виключення
29. Binance Liquid Swap не підходить для всіх. Ви повинні перевірити свої інвестиційні цілі, фінансові ресурси та толерантність до ризику, щоб визначити, чи підходить цей продукт для вас. Ви визнаєте, що фарм ліквідності не є безризиковим і що ви можете втратити повністю або частину своїх Токенів або інших інвестицій. Незважаючи на такі ризики, ви визнаєте, розумієте та погоджуєтесь, що ви готові та можете взяти на себе фінансові та інші ризики, ви жодним чином не перекладаєте відповідальність на Binance за Збитки, понесені вами згідно з цією Угодою або у зв’язку з цією Угодою, а також Умовами використання .
30. На додаток і без упередження для будь-яких інших прав або засобів правового захисту, які може мати Binance (відповідно до цієї Угоди, Умов використання, за законом чи іншим чином), вона не несе перед вами відповідальності в жодному відношенні будь-яких Збитків, понесених вами, у тому числі, але не обмежуючись, будь-які збитки, що виникли внаслідок невиконання зобов’язань, неспроможності чи аналогічного впровадження, або дій, чи бездіяльності будь-якого посередника (включаючи неправомірні, незаконні дії чи бездіяльність), або будь-яким іншим чином, яким ви зазнали у зв'язку з цією Угодою та Умовами використання. Binance несе відповідальність перед вами, лише якщо Binance зазнав дії шахраїв або навмисного невиконання зобов'язань.
31. Без шкоди для загальності вищезазначеного, Binance ні в якому разі не несе перед вами відповідальності за будь-які непрямі або наслідкові Збитки, а також за будь-які очікувані прибутки чи штрафні втрати.
Чинне законодавство
32. Ваші відносини з Binance, функціонування будь-яких акаунтів Binance Liquid Swap і здійснення будь-якої Транзакції завжди підпадають під дію Чинного законодавства. Binance може вживати або утримуватися від будь-яких дій, і ви повинні дотримуватися та робити все, що вимагає Binance, щоб забезпечити дотримання Чинного законодавства. Ви погоджуєтеся з тим, що Binance не несе перед вами відповідальності за будь-які дії, вжиті Binance для дотримання Чинного законодавства.
Відмова від відповідальності за використання технологій
33. Для Транзакцій, Binance може запропонувати або зробити доступними для доступу та використання Електронних засобів, що складаються з таких торгових систем, платформ та/або пов’язаного програмного забезпечення та технологій ("Торгові системи"), щоб надати доступ, допомогти та/або полегшити вам розміщення ордерів, укладення та/або розрахунок за Транзакціями. Ці Торгові системи можуть бути власністю Binance або можуть бути ліцензовані для Binance ліцензіарами третьої сторони (далі – "Ліцензіари третьої сторони") для доступу та/або використання вами. На додаток до положень цієї Угоди, ви погоджуєтеся та зобов’язуєтесь дотримуватися будь-яких положень та умов, які Binance та/або такі Ліцензіари третьої сторони можуть час від часу прописувати або обумовлювати їх застосовування до їх надання, та/або вашого доступу, та/або використання таких Торгових систем.
34. Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що доступ та використання Електронних засобів надається на основі "як є" та "як доступно", і Binance не дає жодних заяв або гарантій будь-якого роду, явних чи неявних, щодо функціональності, роботи, вмісту або іншим чином щодо Електронних засобів і не заявляє і не гарантує, що Електронні засоби або будь-яка їх частина не мають дефектів, збоїв або перерв у роботі, або що вони придатні для ваших цілей, або будь-якої конкретної мети, і, без упередження для вищезазначеного, Binance ні в якому разі не несе відповідальності за будь-які системні помилки, збої чи збій у роботі Електронних засобів, які б виникли або були б викликані окрім шахрайства чи навмисного невиконання зобов'язань Binance.
35. У тій мірі, в якій ви можете використовувати технології третьої сторони, вебдодатки, інтерфейси програм, програмне забезпечення, код програмного забезпечення, програми, протоколи та/або інші ресурси сторонніх розробників ("Додатки третьої сторони") незалежно від того, визначені вони та обрані, отримані чи використані вами, доступними через Binance або іншим чином, щоб забезпечити підключення до Електронних засобів, які пропонуються або доступні на Binance для розміщення Ордерів, укладення та/або розрахунку Транзакцій. Ви визнаєте та погоджуєтесь, що несете повну відповідальність і несете всі ризики того, що такі Додатки третьої сторони можуть бути несумісними з Електронними засобами або функціонувати не належним чином з ними.
36. Binance заперечує та виключає, якщо це прямо не заборонено чинним обов’язковим законодавством, усі положення, умови та гарантії, передбачені законом або загальним законодавством щодо Електронних засобів, включаючи, але не обмежуючись, товарність, задовільну якість, придатність або відповідність для будь-якої конкретної мети. У зв'язку з Електронними засобами можуть виникнути технічні труднощі. Такі труднощі можуть включати, але не обмежуючись, несправності, збої, затримки, пошкодження апаратного забезпечення або програмного забезпечення. Такі труднощі можуть бути наслідком невідповідності апаратного забезпечення, програмного забезпечення, лінії зв’язку або будь-якої іншої причини, і такі труднощі можуть призвести до можливого економічного збитку та/або втрати даних. За відсутності шахрайства чи навмисного невиконання зобов’язань, ні в якому разі Binance, будь-яка з її пов’язаних компаній, філій чи будь-який із їхніх відповідних посадових осіб, співробітників, агентів, представників чи підрядників не несуть відповідальності за будь-які збитки, затрати, претензії, вимоги та витрати, включаючи, без обмежень, втрату прибутку, доходу, можливостей, наслідкові, непередбачувані, навмисні або непрямі збитки або витрати, які виникають прямо чи опосередковано в результаті доступу або використання Електронних засобів, навіть якщо Binance було повідомлено про можливість виникнення або про те, що це можна було передбачити.
37. Binance може використовувати або надавати технологію, та/або електронні послуги, або робити доступними технології, та/або електронні послуги, надані третіми сторонами, для використання вами у зв’язку з будь-яким Ордером або Транзакцією, здійсненою вами через Binance. Такі технології та електронні послуги можуть включати, але не обмежуватись ними, торговельні технології, вебдодатки, інтерфейси програм, програмне забезпечення, програмний код, програми, протоколи та дисплеї (разом "Технологія") для торгівлі, аналізу торгів і ринків, створення автоматизованих торгових систем, та/або для надання допомоги, або сприяння наданню, доступності або підключенню до Електронних засобів, наданих або зроблених завдяки Binance для вашого доступу чи використання. Binance надає Технологію "як є", без будь-яких гарантій товарності, відповідності для певної мети або інших прямих чи неявних гарантій. Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що ані Binance, ані ліцензіари третьої сторони та інші Постачальники технологій третьої сторони не несуть відповідальності за роботу або продуктивність будь-якої автоматизованої торгової системи, розробленої за допомогою Технології, або за будь-які помилки, несправності, поломки чи неможливість доступу, будь-які Технології чи Електронні засоби, або за будь-які затримки чи перерви в відпраці Ордерів через поломку, надмірну кількість викликів, або несправність передавання чи комунікаційного обладнання в Інтернеті чи іншим чином, включаючи, але не обмежуючись, проблеми зі зв’язком, несправності комп’ютерного програмного забезпечення чи апаратного забезпечення, помилки у функціонуванні, будь-які проблеми чи збої, пов’язані з проблемами комп’ютера чи будь-якими іншими технічними причинами.
38. Ви визнаєте, що певні бази даних, програми, протоколи, дисплеї та інструкції, які можуть бути частиною Технології ("Конфіденційна інформація"), є власністю Binance, Ліцензіарів третьої сторони або Постачальників технологій третьої сторони, і ці сторони приймають рішення щодо того, якими авторськими правами, патентами, або іншими правами власності може володіти Binance, такі Ліцензіари третьої сторони, Постачальники технологій третьої сторони, у яких такі Ліцензіари третьої сторони або Постачальники технологій третьої сторони отримали ліцензію або іншим чином отримали такі права. Ви погоджуєтеся вжити всіх необхідних заходів для збереження секретності такої Конфіденційної інформації, дотримання всіх законів про авторське право, торгову марку, комерційну таємницю, патенти та інші закони, необхідні для захисту всіх прав на Конфіденційну інформацію, як рекомендує Binance і ви погоджуєтеся не видаляти, не приховувати і не стирати будь-які повідомлення про авторські права чи іншу власність, які можуть включати посилання на Binance, Ліцензіарів третьої сторони або права власності інших третіх сторін, які і як включено в Технологію.
39. Ви визнаєте, приймаєте та погоджуєтесь, що Binance, будь-які Ліцензіари третьої сторони, або будь-які інші Постачальники технологій третьої сторони, та їх відповідні директори, посадові особи, співробітники, агенти, підрядники та/або субпідрядники не несуть відповідальності за будь-які збитки, пошкодження, затрати або витрати (включаючи втрату даних), понесені або спричинені вами в результаті будь-яких помилок, несправностей, поломок, неможливості доступу, несправностей, перебоїв або затримок у роботі Технології, або Електронних засобів, або у зв’язку з ними будь-яких неточностей, помилок, або упущень в інформації, що міститься в Технології або Торгових системах, які надаються або доступні, та використовуються вами, за умови, що це обмеження не поширюється на будь-які збитки, витрати, понесені або завдані вам через шахрайство або навмисне невиконання Binance своїх зобов'язань, покладених цією Угодою або Чинним законодавством. Кожен із Binance, Ліцензіарів третьої сторони та Постачальників технологій третьої сторони не дають жодних гарантій, умов чи заяв щодо задовільної якості, придатності для певної мети чи інших гарантій, умов, чи заяв, явних чи неявних, за законом, або фактично, усно чи письмово, за винятком випадків, прямо зазначених в умовах цієї Угоди. За жодних обставин Binance, Ліцензіари третьої сторони та/або Постачальники технологій третьої сторони не несуть відповідальності за будь-які збитки, пошкодження, витрати будь-якого характеру, які ви понесли, непрямого, випадкового, навмисного чи наслідкового характеру (включаючи без обмеження будь-які економічні збитки або інші втрати обороту, прибутку, бізнесу або добробуту), що виникають у зв’язку з наданням або доступністю для вас будь-якої Технології чи Електронних засобів.
40. Без упередження для загальності вищезазначеного, ви погоджуєтеся не ініціювати будь-які судові позови, будь то в порядку делікту, контракту чи іншим чином, проти Binance, будь-яких Ліцензіарів третьої сторони або будь-яких інших Постачальників технологій третьої сторони, які стверджують про існування збитків через нездатність Binance виконати або іншим чином здійснити Транзакцію, зроблену вами за допомогою технології.
41. Для використання будь-якого сервісу згідно з цією Угодою може знадобитися сумісне обладнання або пристрої, доступ до Інтернету, веббраузер, який включає 128-бітне шифрування (наприклад Chrome/Edge/Firefox/Safari/Opera, рекомендована остання версія та періодичні оновлення) і програмне забезпечення Binance (рекомендується остання версія та періодичні оновлення). На виконання цієї Угоди можуть вплинути ці фактори. Не рекомендується працювати з сенсорним пристроєм у веббраузері. Ви погоджуєтеся, що виконання цих вимог є вашою відповідальністю. Binance не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені прямо чи опосередковано несумісним обладнанням чи пристроями, перевантаженістю персональної мережі, затримкою мережі, поганим мережевим середовищем та застарілою версією програмного забезпечення. Binance залишає за собою право обмежувати кількість акаунтів Binance Liquid Swap, які можуть бути створені з пристрою, і кількість пристроїв, пов’язаних з акаунтом Binance Liquid Swap.