Kripto Al
Ödeme yöntemi
Piyasalar
NFT
New
TRBINANCE.COM
İndirmeler
English
USD
Destek Merkezi
SSS
Spot Al-Sat İşlemleri

Binance Marjin Seviyesi ve Marjin Çağrısı

Binance
2019-07-05 11:08
Marjin alım satımı, potansiyel kazançlarınızı ve karlarınızı artırmak için pozisyonlarınıza kaldıraç eklemenizi sağlar. Binance, Marjin Hesabınızın risk seviyesini değerlendirmek için marjin seviyesini kullanır.

1. Çapraz Marjinde marjin seviyesi

1.1 Marjin Borç alan kullanıcılar Çapraz Marjin Hesaplarındaki net varlıkları Teminat olarak kullanabilir ve diğer hesaplardaki dijital varlıklar çapraz marjin alım satımı için marjin bakiyesine dahil edilmez.
1.2 Çapraz Marjin Hesabının Marjin Seviyesi = Çapraz Marjin Hesabındaki Varlıkların Toplam Değeri / (Toplam Borç + Ödenmemiş Masraflar);
Çapraz Marjin Hesabındaki Varlıkların Toplam Değeri = Çapraz Marjin Hesabındaki tüm dijital varlıkların güncel toplam piyasa değeri
Toplam Borç = Çapraz Marjin Hesabındaki ödenmemiş tüm Marjin Borçlarının güncel toplam piyasa değeri
Ödenmemiş Masraflar = Her bir Marjin Borcunun miktarı * hesaplanma zamanı itibarıyla borçlanılan saat sayısı * saatlik masraf oranı - düşülen/ödenen masraf.
1.3 Marjin seviyesi ve ilgili işlemler
  • 3 kat Kaldıraç
Marjin seviyeniz > 2 olduğunda alım satım yapabilir, borç alabilir ve Spot Cüzdanınıza varlık transfer edebilirsiniz;
1,5 < marjin seviyeniz ≤ 2 olduğunda alım satım yapabilir ve borç alabilirsiniz, ancak fonlarınızı Marjin Hesabınızdan dışa transfer edemezsiniz;
1,3 < marjin seviyeniz ≤ 1,5 olduğunda alım satım yapabilirsiniz, ancak borç alamazsınız ve fonlarınızı Marjin Hesabınızdan dışa transfer edemezsiniz;
1,1 < marjin seviyeniz ≤ 1,3 olduğunda bir marjin çağrısı tetiklenir ve likidasyonu önlemeniz amacıyla daha fazla teminat eklemeniz (içeri daha fazla teminat varlığı transfer etmeniz) için e-posta, SMS ve web sitesi üzerinden bildirim alırsınız. İlk bildirimden sonra 24 saatte bir bildirim alırsınız.
Marjin seviyeniz ≤ 1,1 olduğunda likidasyon motoru tetiklenir ve masrafla borcu geri ödemek için tüm varlıklarınız likide edilir. Sistem sizi bilgilendirmek için e-posta, SMS ve web sitesi üzerinden bildirimler gönderecektir.
  • 5 kat Kaldıraç (yalnızca ana hesapta kullanılabilir)
Marjin seviyeniz > 2 olduğunda alım satım yapabilir, borç alabilir ve Spot Cüzdanınıza varlık transfer edebilirsiniz;
1,25 < marjin seviyeniz ≤ 2 olduğunda alım satım yapabilir ve borç alabilirsiniz, ancak fonlarınızı Marjin Hesabınızdan Spot Cüzdanınıza transfer edemezsiniz;
1,15 < marjin seviyeniz ≤ 1,25 olduğunda alım satım yapabilirsiniz, ancak borç alamazsınız ve fonlarınızı Marjin Hesabınızdan Spot Cüzdanınıza transfer edemezsiniz;
1,05 < marjin seviyeniz ≤ 1,15 olduğunda bir marjin çağrısı tetiklenir ve likidasyonu önlemeniz amacıyla daha fazla teminat eklemeniz (içeri daha fazla teminat varlığı transfer etmeniz) için e-posta, SMS ve web sitesi üzerinden bildirim alırsınız. İlk bildirimden sonra 24 saatte bir bildirim alırsınız.
Marjin seviyeniz ≤ 1,05 olduğunda likidasyon motoru tetiklenir ve masrafla borcu geri ödemek için tüm varlıklarınız likide edilir. Sistem sizi bilgilendirmek için e-posta, SMS ve web sitesi üzerinden bildirimler gönderecektir.
1.4 Daha fazla bilgi için Çapraz Marjin Alım Satım Kuralları'na bakabilirsiniz.

2. İzole Marjinde marjin seviyesi

2.1 Kullanıcının izole marjin hesabındaki net varlıklar yalnızca ilgili hesapta teminat olarak kullanılabilir ve kullanıcının diğer hesaplarındaki (çapraz marjin hesabı veya diğer izole hesaplar) varlıklar bunun için teminat olarak kullanılamaz.
2.2 İzole hesabın marjin seviyesi = izole hesaptaki varlıkların toplam değeri/(borçların toplam değeri + ödenmemiş masraflar);
Varlıkların toplam değeri = dayanak varlıkların toplam değeri + mevcut izole hesaptaki nominal varlıklar
Toplam borç = Mevcut izole hesapta borç alınmış, ancak henüz geri ödenmemiş varlıkların toplam değeri
Ödenmemiş masraflar = (borç alınmış her varlığın miktarı * borcun süresi * saatlik masraf oranı) - ödenmiş masraflar
2.3 Marjin seviyesi ve ilgili işlemler
Marjin Seviyesi (bundan böyle ML ile ifade edilecektir) > 2 olduğunda kullanıcılar alım satım yapabilir, borç alabilir ve hesaptaki fazla varlıklar diğer alım satım hesaplarına aktarılabilir. Ancak dışa varlık transferi işlevinin normal olarak gerçekleşmeye devam etmesini sağlamak için, transferden sonra da ML'nin 2'den büyük veya eşit olması gerekir.
  • İlk Oran (IR)
IR, kullanıcının borç almasından sonraki ilk risk oranıdır ve farklı kaldıraçlara göre farklı IR'ler vardır. Örneğin IR, tam borçlanma durumunda 3 kat kaldıraç altında 1,5, tam borçlanma durumunda 5 kat kaldıraç altında 1,25 ve tam borçlanma durumunda 10 kat kaldıraç altında 1,11 olacaktır.
  • Marjin Çağrısı Oranı (MCR)
MCR < ML ≤ 2 olduğunda kullanıcılar alım satım yapabilir ve borç alabilir, fakat varlıkları dışa transfer edemezler.
MCR, farklı kaldıraçlara göre farklı değerler alacaktır. Örneğin, 3 kat kaldıraç için MCR'nin değeri 1,35, 5 kat kaldıraç için 1,18 ve 10 kat kaldıraç için 1,09'dur.
  • Likidasyon Oranı (LR)
LR < ML ≤ MCR olduğunda bir marjin çağrısı tetiklenecektir. Sistem, likidasyon riskini önlemeniz amacıyla marjin eklemeniz (içe daha fazla teminat varlığı transfer etmeniz) için e-posta, SMS ve web sitesi hatırlatmaları ile size bildirim gönderecektir. İlk bildirimden sonra 24 saatte bir bildirim alırsınız. Eğer daha sonra ML ≥ MCR olursa, kullanıcı bir sonraki bildirimi almayacaktır.
ML ≤ LR olduğunda, sistem likidasyon işlemini başlatacaktır. Hesapta tutulan varlıklar, borcun ödenmesi için zorla satılacaktır. Aynı zamanda kullanıcı e-posta, SMS ve web sitesi hatırlatmaları ile bilgilendirilecektir.
LR, farklı kaldıraçlara göre değişir. Örneğin, 3 kat kaldıraç için LR'nin değeri 1,18, 5 kat kaldıraç için 1,15 ve 10 kat kaldıraç için ise 1,05'tir.
2.4 Daha fazla bilgi için İzole Marjin Alım Satım Kuralları'na bakabilirsiniz.

Likidasyon Tasfiye Ücreti Nedir?

Marjin hesabınız veya Kripto Kredsi emriniz zorunlu olarak likide edildiğinde, Marjin Sigorta Fonu belirli bir yüzdeyi tasfiye ücreti olarak tahsil edecektir. Bu ücretler Marjin hesabı Tasfiye Ücreti Geçmişinde görüntülenebilir. Ancak zorunlu likidasyondan kaçınmak için risklerinizi dikkatli bir şekilde yönetmeniz önerilir. Sonuç olarak kullanıcının likidasyon fiyatı değişmeyecektir.
Ürünler
Likidasyon Ücreti
Çapraz Marjin
Çapraz Marjin likide edilen varlıklar*%2
İzole Marjin
İzole Marjin likide edilen varlıklar*Kademeli Kaldıraca karşılık gelen tasfiye ücreti oranı
Kripto Kredileri
Kripto Kredisi likide edilen varlıklar*%2
Not: Kademeli Kaldıraca karşılık gelen Tasfiye Ücreti oranı = (likidasyon sırasında kademeli kaldıracınızın likidasyon riski oranı -1)*%8 (likidasyon sonrasında kalan varlık bakiyenizi aşmadan alınabilecek maksimum tutar).
Örnek: Bir kullanıcı ADA/ETH Kademe 3'te likide ediliyor ve pozisyonları azaltılıyorsa, o zaman Tasfiye Ücreti oranı = (1,165-1)*%8 = %1,32.
İlgili Makaleler
İzole Marjinde Kademeli Kaldıraç İşlevi